Melding Burenoverlast

Heeft u veel last van uw buren en komt u er zelf niet uit? Maak dan een melding woonoverlast. Dan lossen we het samen op.

Meld woonoverlast

Hiervoor logt u in met DigiD.

Ga eerst zelf in gesprek

Heeft u overlast van de buren? Probeer dan met hen hierover te praten. Als uw buren niet weten wat er mis is, kunnen zij het ook niet oplossen.

Maakt u direct een melding, en gaat u niet eerst zelf in gesprek? Dan maakt u het probleem vaak groter. 

Komt u er samen niet uit of heeft u hulp nodig bij het gesprek? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling van Welzijn Capelle.

Wat is burenoverlast?

 • Ruzies tussen buren
 • Overlast door geluid van buren of hun bezoek
 • Vervuiling en stank in en bij het huis
 • Vernielen van spullen
 • Pesten en bedreigen
 • Lichamelijk geweld
 • Overlast door drugs en criminaliteit

Aanpak van uw melding

Na uw melding starten we de Aanpak Woonoverlast. 

We werken dan samen met onder andere politie en verhuurders om de overlast zo snel mogelijk te stoppen.

Problemen worden vaak opgelost door:

 • Een gesprek met de buurman of buurvrouw die overlast geeft.
 • Buurtbemiddeling via Welzijn Capelle
 • Psychiatrische zorg
 • Verslavingszorg

Blijvende overlast

Houdt de overlast niet op? Dan kunnen wij of de verhuurder zwaardere maatregelen opleggen. Bijvoorbeeld:

 • de buren mogen geen bezoek meer ontvangen na een bepaalde tijd 
 • de buren zijn verplicht hulp te accepteren. 

Welke maatregel we nemen, hangt af van de situatie.