De gemeente geeft elk jaar veel geld uit aan zorg of hulp. Dit is voor Capellenaren die zorg of hulp nodig hebben. Maar soms komt het geld niet op de juiste plek terecht. Of wordt niet de zorg of hulp geleverd, die is afgesproken. Dat is niet de bedoeling. Om dit tegen te gaan, hebben we uw hulp nodig.

Denkt u dat zorg of het geld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet verkeerd gebruikt wordt? Maak dan een melding.

Melden verkeerd gebruik zorg

Handig bij de melding:

 • U kunt anoniem melden. Maar met uw contactgegevens kunnen we uw melding meestal beter oppakken. Dan kunnen we u nog vragen stellen. U heeft vaak meer informatie dan u denkt.
 • Heeft u documenten of foto's waaruit het verkeerd gebruik blijkt? Zorg dat u deze digitaal heeft. Dan kunt u ze toevoegen als bijlage. Dit is niet verplicht.

Voorbeelden

 • Iemand heeft een persoonsgebonden budget (pgb) om hulp in te kopen, maar gebruikt dit voor andere dingen dan is afgesproken met de gemeente. 
 • Iemand krijgt geen of minder hulp dan waarvoor wordt betaald. 
 • Iemand heeft een scootmobiel, maar heeft deze niet (meer) nodig. 

Over wie?

U kunt een melding doorgeven over:

 • een zorgaanbieder die zorgt of hulp biedt aan een Capelse inwoner.
 • een inwoner van Capelle, die zorg of hulp krijgt.
 • iemand die het persoonsgebonden budget van een Capelse inwoner beheert. Dit noemen we een pgb-vertegenwoordiger.

Wie kan melden?

Iedereen kan een melding maken. U hoeft niet zelf zorg of hulp te krijgen of geven.

U kunt bijvoorbeeld verkeerd gebruik melden als u:

 • zelf zorg krijgt -vroeger zorg van een zorgaanbieder kreeg;
 • familie, vriend of bekende van een klant bent;
 • de bewindvoerder/ vertegenwoordiger van een klant bent;
 • een andere zorgverlener of ondersteuner van een klant bent;
 • medewerker van een zorgaanbieder bent, of vroeger bent geweest.

Wat doen we met uw melding?

De gemeente onderzoekt uw melding. We onderzoeken alle gegevens. Soms bezoeken we de plek waar zorg gegeven wordt. En we praten met de mensen die ermee te maken hebben.

Als we voldoende bewijs vinden voor verkeerd gebruik van zorg, dan kunnen we een van de volgende maatregelen nemen. 

 • we kunnen de zorg stopzetten of veranderen. 
 • we kunnen iemand geld terug laten betalen. 
 • een organisatie geen zorg meer aanbieden in onze gemeente. 
 • in heel ernstige gevallen doen we aangifte bij de politie.

U krijgt geen reactie over het resultaat van het onderzoek. Dit is voor de privacy van de mensen die ermee te maken hebben.