De gemeente geeft elk jaar veel geld uit aan zorg. Dit is voor Capellenaren die zorg nodig hebben. Maar soms komt het geld niet op de juiste plek terecht. Of wordt niet de zorg geleverd, die is afgesproken. Dat is niet de bedoeling. Om dit tegen te gaan, hebben we uw hulp nodig.

Denkt u dat zorg of het geld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet verkeerd gebruikt wordt? Maak dan een melding.

Melden verkeerd gebruik zorg

Handig bij de melding:

 • U kunt anoniem melden. Maar met uw contactgegevens kunnen we uw melding meestal beter oppakken. Dan kunnen we u nog vragen stellen. U heeft vaak meer informatie dan u denkt.
 • Heeft u documenten of foto's waaruit het verkeerd gebruik blijkt? Zorg dat u deze digitaal heeft. Dan kunt u ze toevoegen als bijlage. Dit is niet verplicht.

Voorbeelden

 • Iemand heeft recht op 4 uur hulp in huis, maar de hulp komt maar twee uur per week.
 • Iemand krijgt een persoonsgebonden budget. Maar de persoon geeft het geld uit aan een vakantie.
 • Iemand krijgt een scootmobiel maar kan gewoon lopen of fietsen.

Over wie?

U kunt een melding doorgeven over:

 • een zorgaanbieder die zorgt voor een Capelse inwoner.
 • een inwoner van Capelle, die zorg of ondersteuning krijgt.
 • iemand die het persoonsgebonden budget van een Capelse inwoner beheert. Dit noemen we een pgb-vertegenwoordiger.

Wie kan melden?

Iedereen kan een melding maken. U hoeft niet zelf zorg te krijgen of geven.

U kunt bijvoorbeeld verkeerd gebruik melden als:

 • u zelf zorg krijgt
 • u kreeg vroeger zorg van een zorgaanbieder
 • familie, vriend of bekende van een klant
 • de bewindvoerder/vertegenwoordiger van een klant
 • een andere zorgverlener of ondersteuner van een klant
 • medewerker van de zorgaanbieder, of vroeger geweest

Wat doen we met uw melding?

De gemeente onderzoekt uw melding. We onderzoeken alle gegevens. Soms bezoeken we de plek waar zorg gegeven wordt. En we praten met de mensen die ermee te maken hebben.

Als we voldoende bewijs vinden voor verkeerd gebruik van zorg, dan kunnen we een van de volgende maatregelen nemen. 

 • we kunnen de zorg stopzetten of veranderen. 
 • we kunnen iemand geld terug laten betalen. 
 • een organisatie geen zorg meer aanbieden in onze gemeente. 
 • in heel ernstige gevallen doen we aangifte bij de politie.

U krijgt geen reactie over het resultaat van het onderzoek. Dit is voor de privacy van de mensen die ermee te maken hebben.