Contact

Wethouder uitnodigen voor uw feestelijke of officiële moment

Portefeuille

  • Buitenruimte (beleid en beheer)
  • Wmo/AWBZ (met ouderen, respijt en mantelzorgers, aanpak eenzaamheid)
  • Volksgezondheid en preventie (met bewegen)
  • Emancipatie, integratie, inclusie en LHBTIQA+
  • Vrijwilligersbeleid
  • Wijk- en opgavegericht werken (met WOP’s en gebiedsregie)
  • Welzijnswerk en Stichting Welzijn Capelle
  • Wijkwethouder Oostgaarde
  • 5e locoburgemeester