Contact

Wethouder uitnodigen voor uw feestelijke of officiële moment

Portefeuille

 • Buitenruimte (beleid en beheer)
 • Wmo/AWBZ (met ouderen, respijt en mantelzorgers, aanpak eenzaamheid)
 • Volksgezondheid en preventie (met bewegen)
 • Emancipatie, integratie, inclusie en LHBTIQA+
 • Vrijwilligersbeleid
 • Wijk- en opgavegericht werken (met WOP’s en gebiedsregie)
 • Welzijnswerk en Stichting Welzijn Capelle
 • Wijkwethouder Oostgaarde
 • 1e locoburgemeester

Nevenfuncties ambtshalve

 • Lid Algemeen Bestuur Voorzieningen Gezondheidszorg Rotterdam en Omstreken (GGD) (onbetaald)
 • Lid Algemeen bestuur Hitland – (onbetaald)
 • Bestuurlijk Overleg Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang – (onbetaald)