Contact

Email: m.e.wilson@capelleaandenijssel.nl

Wethouder uitnodigen voor uw feestelijke of officiële moment

Portefeuille

 • Wmo/AWBZ (met ouderen, respijt en mantelzorgers, aanpak eenzaamheid)
 • Projectwethouder Transformatie sociaal domein 2.0
 • Volksgezondheid
 • Promen
 • Emancipatie, integratie en participatie
 • Vrijwilligersbeleid
 • Buitenruimte (beleid en beheer)
 • Straatreiniging en afvalinzameling
 • Wijkgericht werken
 • Wijkwethouder Oostgaarde
 • 3e locoburgemeester