Sommige Capellenaren zetten zich bijzonder veel in voor anderen of zijn zeer betrokken bij de samenleving. Voor deze inwoners kunt u een Koninklijke onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau aanvragen.

Op tijd aanvragen

Wilt u iemand voordragen voor de lintjesregen van vrijdag 26 april 2024, dan kunt u nu een aanvraag doen. De aanvraag moet vóór 14 juli 2023 binnen zijn.

Soms kan iemand een lintje krijgen tijdens een bijzondere gelegenheid, zoals een jubileum, een algemene ledenvergadering of een afscheid. Dit past vooral als iemand voor één vereniging of organisatie actief is. Doe de aanvraag uiterlijk 6 maanden van te voren.

Hulp bij de aanvraag

Het aanvragen van een lintje is best veel werk. De medewerker van het Kabinet van de burgemeester kan aangeven of iemand kans maakt op een lintje, of welke informatie (nog meer) nodig is. Ook kan de medewerker u ondersteunen bij de aanvraag.

Wie maakt er kans op een lintje?

Een Capellenaar die

  • vrijwillig iets bijzonders doet voor de samenleving
  • voor 15 jaar of langer

Soms kan iemand een lintje krijgen die korter dan 15 jaar vrijwillig actief is. Dit kan als de maatschappelijke betekenis bijzonder groot is.

Ook kunnen mensen een lintje krijgen voor betaald werk. Dit kan als iemand een heel bijzondere prestatie levert en de maatschappelijke uitstraling de organisatie ruim overstijgt. De prestatie moet groter zijn dan we van iemand konden verwachten op basis van opleiding en werkervaring.

Wat doen we met uw aanvraag?

De medewerker van het Kabinet controleert uw aanvraag.

Ook doet het Kabinet navraag bij politie en justitie. Iemand die een strafbaar feit heeft gepleegd, krijgt geen lintje. Dit kan betekenen dat u al het werk voor niets doet. Als aanvrager krijgt u hierover geen informatie vanwege privacy.

Uw aanvraag gaat met een advies van de burgemeester naar de commissaris van de Koning in de provincie. Daarna zijn er nog verschillende instanties die hun advies geven. Lees op lintjes.nl(externe link) meer over voordragen en procedures(externe link).

Voorstelformulier

Op de landelijke website lintjes.nl(externe link) vindt u meer informatie en kunt u iemand online voordragen of een leeg voorstelformulier downloaden.

Iemand voordragen voor een lintje op lintjes.nl(externe link)

Stuur het formulier en bijlagen naar kabinet@capelleaandenijssel.nl.