Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

Bijzonder verlof

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te gaan. Dan is er geen sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Voorbeelden zijn ziekte, religieuze feestdagen, huwelijk, vakantie omdat u of uw partner niet tijdens de schoolvakanties weg kunnen of een begrafenis. Bijzonder verlof tot en met 10 lesdagen vraagt u bij de directeur van de school. Bij meer dan 10 lesdagen vraagt u dit bij de leerplichtambtenaar.

Vrijstelling van inschrijving

Er zijn meerdere gronden voor een vrijstelling van de plicht om een school te bezoeken. Als uw kind op basis van psychische of lichamelijke gronden niet ingeschreven kan staan op een school, kunt u een vrijstelling aanvragen. Vraagt u jaarlijks vóór 1 juli vrijstelling aan bij de leerplichtambtenaar.

Spijbelen en verzuim

Bij ongeoorloofd schoolverzuim schakelt school de leerplichtambtenaar in. Die gaat samen met school, ouders en leerling op zoek naar een oplossing. De leerplichtambtenaar kan bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Capelle) om hulp vragen. 

Houdt het schoolverzuim aan, dan kan bureau Halt een Proces Verbaal opmaken tegen zowel de leerling als de ouders.

Contact Leerplicht

Heeft u vragen over de leerplicht of wilt u extra verlof aanvragen (meer dan 10 dagen)? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar die voor uw school contactpersoon is.

Mail leerplicht@capelleaandenijssel.nl

Primair onderwijs

 • Scholen: de Bouwsteen, de Cirkel, de Groen van Prinstererschool, de Klim-Op, de Ontmoeting, de Rehobothschool, de Triangel en de Capelse School Vereniging (CSV).

  Alle PO scholen buiten Capelle aan den IJssel.

  Contact: Edwin van der Zon
  E-mail: e.van.der.zon@capelleaandenijssel.nl
  Telefoon: 06-11869917
  Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag
   
 • Scholen: de Contrabas, de Eben-Haëzerschool en de Vijfster.

  Contact: Jannie van den Bos
  E-mail: j.vanden.bos@capelleaandenijssel.nl
  Telefoon: 06-11869852
  Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend
   
 • Scholen: Het Baken, de Balans, de Catamaran, de Fontein (Capelle), Kindcentrum Ontdekrijk, de Pieter Bas en de Sjalomschool.

  Contact: Jean Brouwer
  E-mail: j.c.brouwer@capelleaandenijssel.nl
  Telefoon: 06-15406129
  Werkdagen: maandag tot en met donderdag
   
 • Scholen: de Horizon, de Montessorischool, OBS West en de Tweemaster.

  Contact: Onur Yarim
  E-Mail: o.yarim@capelleaandenijssel.nl 
  Telefoon: 06-39784162
  Werkdagen: maandag tot en met donderdag (in de even weken ook op vrijdag)
   
 • Voor alle andere scholen in het primair onderwijs kunt u contact opnemen met Edwin van der Zon.

Voortgezet onderwijs

 • Scholen: het Accent Praktijkonderwijs, het Emmauscollege, GSR, het Overschie College (praktijkonderwijs) en de Roncalli MAVO.

  Contact: Edwin van der Zon
  E-mail: e.van.der.zon@capelleaandenijssel.nl
  Telefoon: 06-11869917
  Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag
   
 • Scholen: het Comenius College (CLC, Mavo Nieuwerkerk aan den IJssel en Rotterdam)

  Contact: Jannie van den Bos
  E-mail: j.vanden.bos@capelleaandenijssel.nl
  Telefoon: 06-11869852
  Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend
   
 • Scholen: Het Calvijn, het Comenius College Beroepsonderwijs (CBC), het Gemini College, het Krimpenerwaard College en het Wolfert College.
  Alle VO scholen buiten Capelle aan den IJssel.

  Contact: Jean Brouwer
  E-mail: j.c.brouwer@capelleaandenijssel.nl
  Telefoon: 06-15406129
  Werkdagen: maandag tot en met donderdag
   
 • Scholen: het EYE college (inclusief het Praktijkonderwijs) en het Thorbecke.

  Contact: Onur Yarim
  E-Mail: o.yarim@capelleaandenijssel.nl
  Telefoon: 06-39784162
  Werkdagen: maandag tot en met donderdag (in de even weken ook op vrijdag)

  Voor alle andere scholen in het voortgezet onderwijs kunt u contact opnemen met Edwin van der Zon.

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

 • Scholen: het Zadkine

  Contact: Jannie van den Bos
  E-mail: j.vanden.bos@capelleaandenijssel.nl
  Telefoon: 06-11869852
  Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend
   
 • Scholen: het Albeda College

  Contact: Jean Brouwer
  E-mail: j.c.brouwer@capelleaandenijssel.nl
  Telefoon: 06-15406129
  Werkdagen: maandag tot en met donderdag

  Contact: Onur Yarim
  E-mail: o.yarim@capelleaandenijssel.nl 
  Telefoon: 06-39784162
  Werkdagen: maandag tot en met donderdag (in de even weken ook op vrijdag)
   
 • Voor alle andere MBO scholen kunt u contact opnemen met Onur Yarim.

  Contact: Onur Yarim
  E-mail: o.yarim@capelleaandenijssel.nl 
  Telefoon: 06-39784162
  Werkdagen: maandag tot en met donderdag (in de even weken ook op vrijdag)

Speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs

 • Scholen: de Piloot en de Willeboerschool.

  Contact: Edwin van der Zon
  E-mail: e.van.der.zon@capelleaandenijssel.nl
  Telefoon: 06-11869917
  Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag
   
 • Voor alle andere basisscholen in het speciaal onderwijs kunt u contact opnemen met Onur Yarim.

  Contact: Onur Yarim
  E-mail: o.yarim@capelleaandenijssel.nl 
  Telefoon: 06-39784162
  Werkdagen: maandag tot en met donderdag (in de even weken ook op vrijdag)

  Voortgezet Speciaal Onderwijs (cluster 1 t/m 4)
   
 • Scholen: de Fjord 

  Contact: Jannie van den Bos
  E-mail: j.vanden.bos@capelleaandenijssel.nl
  Telefoon: 06-11869852
  Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend
   
 • Scholen: het Schreuder College

  Contact: Edwin van der Zon
  E-mail: e.van.der.zon@capelleaandenijssel.nl 
  Telefoon: 06-11869917
  Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag
   
 • Scholen: het Middellandcollege en het Educatief Centrum

  Contact: Jean Brouwer
  E-mail: j.c.brouwer@capelleaandenijssel.nl
  Telefoon: 06-15406129
  Werkdagen: maandag tot en met donderdag
   
 • Scholen: het Discoverycollege en het Passercollege

  Contact: Onur Yarim
  E-Mail: o.yarim@capelleaandenijssel.nl 
  Telefoon: 06-39784162
  Werkdagen: maandag tot en met donderdag (in de even weken ook op vrijdag)
   
 • Voor alle andere scholen in het Speciaal Voortgezet Onderwijs (VSO) kunt u contact opnemen met Jannie van den Bos.

  Contact: Edwin van der Zon
  E-mail: e.van.der.zon@capelleaandenijssel.nl 
  Telefoon: 06-11869917
  Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag