Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

Bijzonder verlof

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te gaan. Dan is er geen sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Voorbeelden zijn ziekte, religieuze feestdagen, huwelijk, vakantie omdat u of uw partner niet tijdens de schoolvakanties weg kunnen of een begrafenis. Bijzonder verlof tot en met 10 lesdagen vraagt u bij de directeur van de school. Bij meer dan 10 lesdagen vraagt u dit bij de leerplichtambtenaar.

Vrijstelling van inschrijving

Er zijn meerdere gronden voor een vrijstelling van de plicht om een school te bezoeken. Als uw kind op basis van psychische of lichamelijke gronden niet ingeschreven kan staan op een school, kunt u een vrijstelling aanvragen. Vraagt u jaarlijks vóór 1 juli vrijstelling aan bij de leerplichtambtenaar.

Spijbelen en verzuim

Bij ongeoorloofd schoolverzuim schakelt school de leerplichtambtenaar in. Die gaat samen met school, ouders en leerling op zoek naar een oplossing. De leerplichtambtenaar kan bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Capelle) om hulp vragen. 

Houdt het schoolverzuim aan, dan kan bureau Halt een Proces Verbaal opmaken tegen zowel de leerling als de ouders.

Contact Leerplicht

Heeft u vragen over de leerplicht of wilt u extra verlof aanvragen (meer dan 10 dagen)? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar die voor uw school contactpersoon is.

Mail leerplicht@capelleaandenijssel.nl

Primair onderwijs

 • Scholen: de Bouwsteen, de Cirkel, de Contrabas, de Groen van Prinstererschool, de Klim-Op, de Olijfboom, de Ontmoeting, de Piloot, de Sjalomschool, de Triangel, de Vijfster, OBS West en de Wonderwind.
  Alle PO scholen buiten Capelle aan den IJssel.

  Contact: Edwin van der Zon
  E-mail: e.van.der.zon@capelleaandenijssel.nl
  Telefoon: 010-2848499
  Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag
   
 • Scholen: de Capelse School Vereniging (CSV) en de Montessorischool.

  Contact: Jannie van den Bos
  E-mail: j.vanden.bos@capelleaandenijssel.nl
  Telefoon: 010-2848352
  Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend
   
 • Scholen: De Balans, De Fontein (Capelle), Kindcentrum Ontdekrijk (voorheen de Octopus) en de Pieter Bas.

  Contact: Jean Brouwer
  E-mail: j.c.brouwer@capelleaandenijssel.nl
  Telefoon: 010-2848600
  Werkdagen: maandag tot en met donderdag
   
 • Scholen: het Baken, de Catamaran, de Horizon en de Tweemaster.

  Contact: Zineb Raïk
  E-Mail: z.raik@capelleaandenijssel.nl 
  Telefoon: 010-2848363
  Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag
   
 • Voor alle andere scholen in het primair onderwijs kunt u contact opnemen met Edwin van der Zon.

Voortgezet onderwijs

 • Scholen: het Accent Praktijkonderwijs, het Emmauscollege, GSR, het EYE college praktijkonderwijs, het Overschie College praktijkonderwijs en de Roncalli MAVO.

  Contact: Edwin van der Zon
  E-mail: e.van.der.zon@capelleaandenijssel.nl
  Telefoon: 010-2848499
  Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag
   
 • Scholen: het Comenius College (CLC, Nieuwerkerk aan den IJssel en Rotterdam)

  Contact: Jannie van den Bos
  E-mail: j.vanden.bos@capelleaandenijssel.nl
  Telefoon: 010-2848352
  Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend
   
 • Scholen: het Comenius College Beroepsonderwijs (CBC), het Gemini College, het Krimpenerwaard College en het Wolfert College.
  Alle VO scholen buiten Capelle aan den IJssel.

  Contact: Jean Brouwer
  E-mail: j.c.brouwer@capelleaandenijssel.nl
  Telefoon: 010-2848600
  Werkdagen: maandag tot en met donderdag
   
 • Scholen: het Calvijn (de Meerpaal) en het EYE college (met uitzondering van het Praktijkonderwijs).

  Contact: Zineb Raïk
  E-Mail: z.raik@capelleaandenijssel.nl 
  Telefoon: 010-2848363
  Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

  Voor alle andere scholen in het voortgezet onderwijs kunt u contact opnemen met Jean Brouwer.

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs

 • Scholen: de Piloot en de Willeboerschool.

  Contact: Edwin van der Zon
  E-mail: e.van.der.zon@capelleaandenijssel.nl
  Telefoon: 010-2848499
  Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag
   
 • Voor alle andere basisscholen in het speciaal onderwijs kunt u contact opnemen met Zineb Raïk.

  Contact: Zineb Raïk
  E-Mail: z.raik@capelleaandenijssel.nl 
  Telefoon: 010-2848363
  Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

  Voortgezet Speciaal Onderwijs (cluster 1 t/m 4)
   
 • Scholen: de Fjord en het Discoverycollege.

  Contact: Jannie van den Bos
  E-mail: j.vanden.bos@capelleaandenijssel.nl
  Telefoon: 010-2848352
  Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend
   
 • Scholen: het Middellandcollege.

  Contact: Jean Brouwer
  E-mail: j.c.brouwer@capelleaandenijssel.nl
  Telefoon: 010-2848600
  Werkdagen: maandag tot en met donderdag
   
 • Scholen: het Educatief Centrum.

  Contact: Zineb Raïk
  E-Mail: z.raik@capelleaandenijssel.nl 
  Telefoon: 010-2848363
  Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag
   
 • Voor alle andere scholen in het voortgezet speciaal onderwijs kunt u contact opnemen met Edwin van der Zon.

  Contact: Edwin van der Zon
  E-mail: e.van.der.zon@capelleaandenijssel.nl
  Telefoon: 010-2848499
  Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag