Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

Bijzonder verlof

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te gaan. Dan is er geen sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Voorbeelden zijn ziekte, religieuze feestdagen, huwelijk, vakantie omdat u of uw partner niet tijdens de schoolvakanties weg kunnen of een begrafenis. Bijzonder verlof tot en met 10 lesdagen vraagt u bij de directeur van de school. Bij meer dan 10 lesdagen vraagt u dit bij de leerplichtambtenaar.

Vrijstelling van inschrijving

Er zijn meerdere gronden voor een vrijstelling van de plicht om een school te bezoeken. Als uw kind op basis van psychische of lichamelijke gronden niet ingeschreven kan staan op een school, kunt u een vrijstelling aanvragen. Vraagt u jaarlijks vóór 1 juli vrijstelling aan bij de leerplichtambtenaar.

Spijbelen en verzuim

Bij ongeoorloofd schoolverzuim schakelt school de leerplichtambtenaar in. Die gaat samen met school, ouders en leerling op zoek naar een oplossing. De leerplichtambtenaar kan bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Capelle) om hulp vragen. 

Houdt het schoolverzuim aan, dan kan bureau Halt een Proces Verbaal opmaken tegen zowel de leerling als de ouders.

Contact Leerplicht

Heeft u vragen over de leerplicht of wilt u extra verlof aanvragen (meer dan 10 dagen)? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar die voor uw school contactpersoon is.

Mail leerplicht@capelleaandenijssel.nl

Primair onderwijs

Scholen: de Bouwsteen, Het Baken, de Catamaran, de Cirkel, de Contrabas, de Groen van Prinstererschool, de Klim-Op, de Olijfboom, de Ontmoeting, de Sjalomschool, de Triangel, de Vijfster, OBS West, de Wonderwind en alle PO scholen buiten Capelle.

Contact: Edwin van der Zon
E-mail: e.van.der.zon@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: 010-2848499
Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Scholen: Capelse Schoolvereniging (CSV), de Montessorischool en de Tweemaster.

Contact: Jannie van den Bos
E-mail: j.vanden.bos@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: 010-2848352
Werkdagen: maandag, dinsdag

Scholen: de Balans, de Fontein (Capelle), Kindcentrum Ontdekrijk (voorheen de Octopus) en de Pieter Bas.

Contact: Jean Brouwer
E-mail: j.c.brouwer@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: 010-2848600
Werkdagen: maandag tot en met donderdag

School: de Horizon.

Contact Manja Kaptein
E-mail: m.kaptein@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: 010-2848363 
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Voor alle andere scholen in het primair onderwijs kunt u contact opnemen met Edwin van der Zon.

Voortgezet onderwijs

Scholen: het Accent Praktijkonderwijs, het Comenius College Rotterdam en Nieuwerkerk, het Emmauscollege, GSR, het IJsselcollege praktijkonderwijs, het Overschie College praktijkonderwijs, de Roncalli MAVO.  

Contact: Edwin van der Zon
E-mail: e.van.der.zon@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: 010-2848499
Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

school: het Comenius Lyceum Capelle (CLC).

Contact: Jannie van den Bos
E-mail: j.vanden.bos@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: 010-2848352
Werkdagen: maandag, dinsdag

Scholen: Het Comenius Beroepsonderwijs Capelle (CBC), het Gemini College, het Krimpenerwaard College, het Wolfert College en verder alle VO scholen buiten Capelle.

Contact: Jean Brouwer
E-mail: j.c.brouwer@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: 010-2848600
Werkdagen: maandag tot en met donderdag

Scholen: het Calvijn (De Meerpaal) en het IJsselcollege (behalve het praktijkonderwijs).

Contact Manja Kaptein
E-mail: m.kaptein@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: 010-2848363 
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Voor alle andere scholen in het voortgezet onderwijs kunt u contact opnemen met Jean Brouwer.

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

School: het Zadkine.

Contact: Jannie van den Bos
E-mail: j.vanden.bos@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: 010-2848352
Werkdagen: maandag, dinsdag

School: het Albeda en alle overige MBO scholen.

Contact: Jean Brouwer
E-mail: j.c.brouwer@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: 010-2848600
Werkdagen: maandag tot en met donderdag

Voor alle andere scholen in het MBO kunt u contact opnemen met Jean Brouwer.

Speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs

School: De Piloot. 

Contact: Edwin van der Zon
E-mail: e.van.der.zon@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: 010-2848499
Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag

Scholen: Alle andere SO-scholen (behalve de Piloot) en alle SVO-scholen

Contact Manja Kaptein
E-mail: m.kaptein@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: 010-2848363 
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag