Leerlingenvervoer

Voor sommige kinderen is naar school gaan lastig. Bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben of door een grote afstand tussen huis en de school. Deze kinderen hebben mogelijk recht op de regeling leerlingenvervoer.

Wilt u voor het eerst leerlingenvervoer aanvragen? 

Leerlingenvervoer aanvragen

Heeft u al leerlingenvervoer en wilt u dit verlengen, veranderen of stoppen? 

Leerlingenvervoer veranderen of stoppen

Reactietijd

 • Als wij uw aanvraag volledig en met de schoolverklaring hebben ontvangen, dan sturen wij u binnen 8 weken de definitieve beslissing.
 • Soms vragen we een extern medisch adviseur om mee te kijken. Zodat we uw aanvraag goed beoordelen. Hiervoor hebben wij de toestemming van de ouder of verzorger nodig.

Bent u te laat met het aanvragen van leerlingenvervoer? Dan kan het zijn dat wij (de vergoeding voor) het vervoer niet kunnen regelen vóór het schooljaar begint. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw kind naar school gaat.

Voor welke leerlingen

De regeling is bedoeld voor de volgende leerlingen:

 • leerlingen in het speciaal onderwijs (SO);
 • leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO);
 • beperkte leerlingen in het gewone basis- en voortgezet onderwijs;
 • leerlingen die een gewone basisschool bezoeken met een bijzondere richting (op basis van geloof of levensovertuiging) en die daarvoor ver moeten reizen.

Leerlingen uit het voortgezet (speciaal) onderwijs - inclusief praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs - komen niet in aanmerking voor leerlingenvervoer. Wel komen zij in aanmerking als zij door een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zelfstandig kunnen reizen met fiets of openbaar vervoer.

Aanvullende voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de regeling leerlingenvervoer is een individuele beoordeling noodzakelijk. Onderstaande 2 voorwaarden zijn van belang:

De mogelijkheden van het kind en de ouders staan centraal:

 • U bent er als ouder of verzorger zelf verantwoordelijk voor dat uw kind van en naar school gaat.
 • Ook als u kinderen op meer dan 1 school heeft, of als u op tijd op uw werk moet zijn.
 • Bij elke aanmelding onderzoeken wij ook uw eigen mogelijkheden om het vervoer van en naar school op te lossen.

De afstand naar de dichtstbijzijnde, toegankelijke school is verder dan 6 km van uw huis:

De dichtstbijzijnde, toegankelijke school moet passen bij de mogelijkheden van uw kind of bij uw religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond.

Soorten vergoedingen

Als gemeente onderzoeken wij welke vorm van leerlingenvervoer goed past bij uw kind. Dit kan zijn:

 • een fietsvergoeding
 • een vergoeding voor het openbaar vervoer
 • aangepast vervoer of een vergoeding voor het eigen vervoer.

Fietsvergoeding

Wij kijken of uw kind zelfstandig of onder begeleiding met de fiets naar school kan gaan. U krijgt hiervoor een vergoeding. Als wij vinden dat door de beperking van uw kind begeleiding nodig is, dan krijgt u ook de reiskosten van de begeleider vergoed. U moet zelf voor de begeleiding zorgen.

Vergoeding Openbaar vervoer

Wij kijken of uw kind met het openbaar vervoer kan reizen. Uw kind krijgt hiervoor een vergoeding. Vinden wij dat uw kind door de beperking begeleiding nodig heeft? Dan krijgt u ook de reiskosten van de begeleider vergoed. U moet zelf voor de begeleiding zorgen.

Aangepast vervoer

Uw kind wordt met een taxi of een busje naar school gebracht. Uw kind reist dan met anderen. U moet ervoor zorgen dat uw kind op tijd klaar staat. Ook moet er iemand bij zijn als uw kind thuis of op school wordt afgezet.

Eigen vervoer

Als wij ermee akkoord gaan dat u uw kind zelf met de auto naar school brengt, krijgt u hiervoor een vergoeding. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de afstand naar de school.

Regels

Op Overheid.nl leest u alle Capelse regels en voorwaarden over het leerlingenvervoer.

Zelfstandig leren reizen

Reist uw kind met Trevvel naar school? En wilt u uw kind zelfstandig leren reizen. Dit kan met het openbaar vervoer of de fiets. Dan kunt u MEE op Weg aanvragen. 

MEE op Weg aanvragen

U krijgt binnen 8 weken een besluit van ons.

Lees meer over MEE op Weg op de website van Stichting MEE.

Document