Heeft u 

Dan kunt u mogelijk kwijtschelding krijgen van de belastingen voor afval en riool (gebruik).

Kwijtschelding aanvragen

Gebruik uw DigiD(externe link).

Let op: U krijgt uiterlijk na 4 maanden reactie. Krijgt u geen kwijtschelding? Dan moet u het bedrag in een kortere periode betalen.

Voor ieder huishouden verschillend

Of u recht hebt op kwijtschelding hangt af van uw persoonlijke financiële situatie. Hoeveel inkomen en geld u mag hebben voor kwijtschelding is voor ieder huishouden verschillend. Daarom is het lastig om precies aan te geven hoe hoog uw inkomen mag zijn. En hoeveel geld u op uw rekening(en) mag hebben.

Geen kwijtschelding

U krijgt geen kwijtschelding als:

  •  als u het bedrag minder dan 3 maanden geleden heeft betaald
  • als u meer dan 1 auto of motor heeft
  • als u minder schuld heeft bij de bank voor uw woning, dan de WOZ-waarde. U bent de eigenaar van de woning.

Uitzondering voor waarde auto / motor

Hebt u de uw auto nodig omdat u ziek of invalide bent? Dan kunt u mogelijk wel kwijtschelding krijgen. Ook als uw auto of motor meer waard is dan € 3.350,00.

Automatische kwijtschelding

Als u vorig jaar geen belasting hoefde te betalen aan de gemeente, is het mogelijk dat u dit jaar automatisch kwijtschelding krijgt. Daarvoor controleren we uw gegevens bij uitkeringsinstantie UWV, de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW), de belastingdienst en de basisregistraties van alle gemeenten (GBA-V).

Regels voor kwijtschelding

Sinds 2023 geleden er ruimere regels voor kwijtschelding op gemeentelijke belastingen.

  • Sinds 1 januari 2023 mag u meer geld op uw rekening hebben staan. We kunnen niet precies zeggen hoeveel geld. Omdat de regels voor ieder huishouden verschillend zijn. 
  • Een alleenstaande mag nu € 1.500,00 méér op zijn of haar rekening hebben staan. 
  • Als alleenstaande ouder mag dat € 1.800,00 méér zijn. 
  • Bent u getrouwd of woont u samen dan mag dat € 2.000,00 méér zijn. 

Wonen er volwassenen bij u in huis? 

Tot vorig jaar telde iedereen ouder dan 21 jaar mee. Vanaf 1 januari 2023 telt elke volwassene ouder dan 27 jaar mee. 

Schriftelijk aanvragen

Formulier verzoek kwijtschelding gemeente Capelle aan den IJssel (pdf, 757 Kb)

Stuur het formulier naar:

Gemeente Capelle aan den IJssel
Unit Belastingen
Postbus 70
2900 AB 
Capelle aan den IJssel

Niet eens met de beslissing?

Krijgt u geen kwijtschelding en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 10 dagen in beroep gaan.

Het hoofd Belastingen besluit of u kwijtschelding krijgt of niet. Bent u het niet eens met zijn besluit? Dan kunt u dit laten toetsen door het college van Burgemeester en Wethouders. Dit noemen we administratief beroep.

Beroep

Schrijf in uw beroep:

  • het aanslagnummer
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing
  • als bijlage: bewijsstukken zoals taxaties van waardevolle bezittingen en bankafschriften.

Stuur uw beroep naar:

Gemeente Capelle aan den IJssel
College van Burgemeester en Wethouders
Beroep kwijtschelding
Postbus 70 
2900 AB Capelle aan den IJssel

Antwoord

U krijgt uiterlijk binnen 12 weken antwoord.