Ik zoek opvang voor mijn kind in Capelle

Zoekt u een opvang voor uw kind in Capelle? In het Landelijk Register Kinderopvang vindt u alle organisaties in Capelle.

Capelse kinderopvang bekijken

Voor antwoorden op de meest gestelde vragen en andere informatie kijkt u op de website van de Rijksoverheid.

Hoe start ik een kinderopvang of gastouderbureau in Capelle?

Voor het starten van een kinderopvang moet u toestemming vragen aan de gemeente. Voldoet u aan de wettelijke eisen? Dan zet de gemeente uw kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en mag u starten. Ook als uw gegevens veranderen moet u dit doorgeven aan de gemeente. 

Landelijk Register Kinderopvang

In het LRK worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag wanneer hun kind naar een kinderopvang gaat die in het LRK staat. Het LRK is te raadplegen op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Registratie aanvragen

Aanvragen registratie in het LRK?

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de formulieren die u nodig heeft om een aanvraag te doen, of om een wijzigingsverzoek in te dienen bij de gemeente. Vul het formulier in dat voor uw situatie van toepassing is. Stuur het ingevulde formulier op naar de gemeente Capelle aan den IJssel via ons contactformulier.

Kosten voor aanvraag registratie

U betaalt een bedrag voor uw aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang. Deze kosten noemen we leges. U moet dit bedrag betalen nadat de gemeente een besluit neemt over u aanvraag. Ook als de gemeente uw aanvraag afwijst.

  • Kinderopvangvoorziening of gastouderbureau € 2.789,85.
  • Gastouderopvang  € 675,35.

Bij iedere aanvraag tot registratie moet u leges betalen. Doet u opnieuw aanvraag voor een registratie van dezelfde locatie? Dan behandelen we uw aanvraag pas wanneer u de leges voor de eerdere registratie heeft betaald.

Wat doet de gemeente met uw aanvraag?

De gemeente controleert of uw aanvraag compleet en correct is. Daarna vraagt de gemeente aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) om uw locatie te controleren. De gemeente doet er ongeveer 10 weken over om uw aanvraag te behandelen.

GGD controleert aanvraag en houdt toezicht op de kwaliteit

Controles van de GGD

De GGD controleert of uw kinderopvangvoorziening voldoet aan de eisen voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang. Deze eisen vindt u terug in de werkwijze Streng aan de Poort. De GGD geeft u geen advies over het opstarten van een kinderopvang. Hiervoor kunt u terecht bij de brancheorganisatie of het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Hoe houdt de gemeente toezicht op de kinderopvang?

De gemeente controleert de kwaliteit van de kinderopvang in Capelle aan den IJssel. In opdracht van de gemeente voert de GGD Rotterdam-Rijnmond jaarlijkse inspecties uit. Meer informatie over deze inspecties staat op de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Vind de GGD een overtreding bij de inspectie? Dan meldt de GGD dit bij de gemeente. Hoe we ervoor zorgen dat u zich aan de regels houdt, staat in onze Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang Gemeente Capelle aan den IJssel 2021 (overheid.nl)