Als u een laag inkomen heeft, kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur (mee)betalen aan cultuur- en sportactiviteiten van uw kinderen.

Download het aanvraagformulier Jeugdfonds Sport & Cultuur

Formulier aanvragen Jeugdfonds

Aanvragen

Een contactpersoon doet voor u de aanvraag. Deze contactpersoon werkt bijvoorbeeld bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, Welzijn Capelle, Stichting Leergeld of de school van uw kind. Op de lijst van contactpersonen onder aan deze pagina ziet u wie u kan helpen.

Als het Jeugdfonds Sport & Cultuur de aanvraag goedkeurt, betaalt het fonds direct aan het zwembad, de sportclub, muziek-, dans- of theaterschool.

Voorwaarden

Het Jeugdfonds kan (mee)betalen voor sport of cultuur als:

  • uw kind van 4 tot en met 17 jaar oud is
  • uw kind is ingeschreven bij de gemeente Capelle
  • uw netto inkomen (exclusief vakantietoeslag) in 2022 is per maand:
    • als alleenstaande ouder tot € 1573 (zonder vakantiegeld);
    • als gehuwden/samenwonenden tot € 1778 (zonder vakantiegeld);
  • uw kind aanwezig is bij de lessen of trainingen

Vergoeding ook met schulden

Zijn uw schulden geregeld via de schuldhulp van IJsselgemeenten of via het wettelijk traject (WSNP)? Dan houden we rekening met de aflossing die u betaalt. Dit doen we ook als beslag is gelegd op uw inkomen. Zo kan het Jeugdfonds soms ook (mee) betalen als u een hoger inkomen heeft.

Bijdrage

Een bijdrage is tot € 225 voor sport of € 450 voor cultuur. Hiermee kan een kind een jaar lang een activiteit naar keuze doen. Het bedrag wordt besteed aan het lidmaatschap en de nodige materialen en kleding.

Zwemles

Ook voor zwemles kan het Jeugdfonds betalen. Dit is voor kinderen vanaf 5 jaar. Voor het A-diploma in zwembad Aquapelle kunt u € 450 krijgen. Dit is in één keer het bedrag voor twee jaar sport. De kosten voor het A-diploma zijn namelijk vaak hoger dan € 225. Hierdoor kunt u voor dit kind volgend jaar geen aanvraag bij het Jeugdfonds meer doen. Mail voor meer informatie: zwemmen@sportiefcapelle.nl.

Contact

Heeft u vragen over de regelingen? Stuur dan een mail naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Of kijk op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.