Maakt u zich ernstige zorgen over de ontwikkeling of de veiligheid van kinderen? En leidt vrijwillige hulpverlening tot onvoldoende resultaat? Dan kunnen professionals Capelse kinderen tot 18 jaar aanmelden bij het Jeugdbeschermingsplein. 

Vraag het meldformulier op via e-mail: 

jeugdbeschermingspleincapelle-krimpen@capelleaandenijssel.nl

Op het Jeugdbeschermingsplein bespreken professionals uit de jeugdhulpverlening de gewenste aanpak voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar.

Melding doen

Wilt u rechtstreeks een melding doen voor een Capelse jeugdige? 

Vraag het meldformulier op via:

Heeft u het formulier ingevuld? Stuur het naar e-mailadres: jeugdbeschermingspleincapelle-krimpen@capelleaandenijssel.nl.

Controle en agenda

De voorzitter van het Jeugdbeschermingsplein controleert of de melding compleet is. Als de melding compleet is, komt de melding de week erna op de agenda van het Jeugdbeschermingsplein. Dan bespreken de verschillende professionals de melding.

De professionals van het jeugdbeschermingsplein komen 2 keer per week bij elkaar.

  • Wanneer: elke maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
  • Waar: Fluiterlaan 427-429, 2903 HN, Capelle aan den IJssel.

Zorg voor kind en ouders

De hulpverlening richt zich op alle gezinsleden. Zo stemmen we jeugdzorg en zorg aan volwassenen op elkaar af. Ouders krijgen ondersteuning bij de opvoeding. Daarnaast hebben ze in veel gevallen ook zélf hulp nodig. Uiteraard staat het belang van het kind altijd voorop.

Vaste kern hulpverleners

Wat gebeurt er met een melding over een zorgelijke situatie van een kind?

Een vaste kern van hulpverleners bekijkt:

  •  wat voor aanpak nodig is
  • wie er in het hulpverleningsteam moet zitten 
  • wie de regie over dat team en de hulpverlening krijgt 

Vervolgens stelt de casusregisseur samen met het gezin een voorlopig actieplan op waarin staat welke maatregelen worden genomen. De noodzakelijke zorg wordt binnen 5 werkdagen ingezet.

Voor professionals

Heeft u zorgen over de veiligheid of de ontwikkeling van jeugdigen tot 18 jaar? Dan kunt u een melding doen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) via telefoonnummer 010 242 3200. Doe dit samen met het gezin of de jeugdige, of in overleg met de gezagdragende ouder(s) of verzorger(s).

Het CJG is de toegangspoort naar jeugdhulp. Betrek het CJG in een zo vroeg mogelijk stadium. Dan kunnen ouders en kinderen snel worden geholpen zodat de situatie niet verergert.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze meldcode helpt u als professional zorgvuldig te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Er staat in vijf stappen wat u moet doen.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling | Huiselijk geweld | Rijksoverheid.nl