Contact

Portefeuille

  • Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening
  • Projectwethouder Omgevingswet
  • Welstand en Monumentenbeleid
  • Wijkwethouder Schollevaar
  • 6e locoburgemeester

Nevenfuncties

  • Projectmanager Gemeente Rotterdam