In de Raadskalender(externe link) ziet u wanneer de vergaderingen plaatsvinden, treft u de vergaderstukken van vergaderstukken van de gemeenteraad, de raadscommissies en het college van burgemeester en wethouders aan. Wist u dat u via de raadskalender de meeste vergaderingen live kijkt bekijken? Ook kunt u de vergaderingen achteraf per onderwerp en per spreker bekijken? U kunt in de raadskalender ook de vergaderstukken opzoeken.

Bekijk het vergaderschema, zoek vergaderstukken en beluister vergaderingen in de raadskalender (externe link)

Welke informatie vindt u in de Raadskalender?

De raadskalender bevat diverse vergaderstukken van o.a. de gemeenteraad en de raadscommissie en het college van burgemeester en wethouders:

De gemeentelijke verordeningen vindt u op onze regelgevingpagina.

Openbaarheid informatie

Burgers hebben op grond van de Wet openbaarheid van Bestuur(externe link) (externe link)(Wob) toegang tot veel informatie die bij de gemeente aanwezig is. Het uitgangspunt van de Wob is dat alle informatie openbaar is, maar de Wob noemt een aantal gevallen waarin het niet geschikt is om informatie openbaar te maken.