Contact

Portefeuille

 • Projectwethouder Rivium
 • Werk- en inkomen (met de Participatiewet en Promen)
 • Armoedebeleid (met het Jeugdfonds Sport & Cultuur)
 • Coördinerend portefeuillehouder sociaal domein
 • Sportbeleid
 • Onderwijs (met laaggeletterdheid)
 • Wijkwethouder 's-Gravenland
 • 3e locoburgemeester

Nevenfuncties

 • Vice-voorzitter Algemeen Bestuur Promen (ambtshalve)
 • Vice-voorzitter Dagelijks Bestuur Promen (ambtshalve)
 • Voorzitter Bestuursvergadering GR IJsselgemeenten (ambtshalve)
 • Lid Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie VNG (ambtshalve)
 • Bestuurslid Regionaal Werkbedrijf Rijnmond (ambtshalve)
 • Bestuurslid Regionaal Arbeidsmarktoverleg Rijnmond (ambtshalve)
 • Coördinerend wethouder RMC/VSV Subregio Rijnmond Zuid Oost (ambtshalve)