Contact

Portefeuille

  • Projectwethouder Rivium
  • Werk- en inkomen (met de Participatiewet en Promen)
  • Armoedebeleid (met het Jeugdfonds Sport & Cultuur)
  • Coördinerend portefeuillehouder sociaal domein
  • Sportbeleid
  • Onderwijs (met laaggeletterdheid)
  • Wijkwethouder 's-Gravenland
  • 3e locoburgemeester