Wilt u grond van de gemeente kopen of huren? Daarvoor gelden een aantal voorwaarden.

Aanvragen

Het kopen of huren van gemeentegrond vraagt u schriftelijk aan. De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

 • Uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer en dergelijke).
 • Om welke grond het gaat, inclusief afmetingen en situatieschets of foto.

Koop of huur grond aanvragen via contactformulier

Stuur uw aanvraag per post naar:

Gemeente Capelle aan den IJssel
Unit grondzaken en geo-informatie
t.a.v. college van burgemeesters en wethouders
Postbus 70
2900 AB Capelle aan den IJssel

Voorwaarden

Voor het kopen of huren van gemeentegrond gelden de volgende voorwaarden:

 • De grond die u wilt huren of kopen ligt direct aan uw eigen grond.
 • Grond die later nodig is als openbare ruimte of bij andere stedelijke ontwikkelingen, wordt niet verkocht. Deze grond kan wel tijdelijk verhuurd worden.
 • Als de grond op het moment van aanvraag de ruimtelijke structuur van de stad of wijk versterkt, is de grond niet beschikbaar.
 • Als de verkoop/verhuur van grond de kwaliteit van de buurt aantast, is de grond niet beschikbaar.
 • Er moet voldoende afstand tot wegen, paden, speelplekken, parkeerplaatsen en bomen blijven.
 • Als een situatie na koop of huur vanuit verkeers- of sociaal oogpunt onveilig wordt, is de grond niet beschikbaar. We kijken bij beoordeling naar de situatie van verschillende gebruikers zoals voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer en omwonenden.
 • Bepaalde kabels van nutsvoorzieningen mogen niet in de grond liggen.
 • Civiele kunstwerken of omliggende bebouwing blijven goed bereikbaar.
 • Als u gemeentegrond koopt of huurt, bent u verplicht om een groene erfafscheiding te plaatsen. Dit is bijvoorbeeld een groene haag of gaasconstructie met klimopbeplanting.

Bij de verkoop/ verhuur van gemeentegrond doen we een integriteitsonderzoek. De unit Veiligheid neemt contact met u op. Lees meer over Integriteitsonderzoek (Wet Bibob)

Kosten

Kopen voor particulier gebruik

 • Vaste grondprijs voor de eerste 100 m2: € 190 per m2.
 • Daaropvolgende 100 - 200 m2: € 164 per m2.
 • Daaropvolgende 200 - 500 m2: € 139 per m2.
 • Boven 500 m2: taxatie.

Genoemde bedragen zijn exclusief kosten koper. Deze bestaan uit overdrachtsbelasting (10,4%), notariskosten en kadastraal recht. U kunt vrijblijvend een offerte bij een notaris aanvragen.

Huren voor particulier gebruik als (sier)tuin

 • Eerste 100 m2: € 18 per m2 per jaar.
 • Daaropvolgende 100 - 200 m2: € 16 per m2 per jaar.
 • Daaropvolgend vanaf 200 m2: € 14 per m2 per jaar.

Het minimum huurbedrag is € 90.

Voor het afsluiten van een huurovereenkomst betaalt u eenmalig € 37 administratiekosten. De huurprijs indexeren we jaarlijks met de consumentenprijsindex (CPI).

Reactie

Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u binnen 14 weken een reactie.

Meer informatie

Bel 14 010 en vraag naar Grondzaken.

Bouwen? Omgevingsvergunning

Bent u van plan om op de uitgegeven grond te bouwen? Controleer of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Doe de vergunningcheck