De belangrijkste taak van de griffie is het ondersteunen van de gemeenteraad.

Griffiemedewerkers leiden bijvoorbeeld raads- en commissievergaderingen en thema avonden in goede banen en verzorgen communicatie vanuit de gemeenteraad. 

Samenstelling griffie

De griffie bestaat uit de volgende personen:

Mevrouw drs. T.A. de Mik (griffier)

T: 010 - 2848180 E: t.a.de.mik@capelleaandenijssel.nl

De heer drs. A.J.M.C. Schoenmakers (plaatsvervangend griffier)  
E: t.schoenmakers@capelleaandenijssel.nl

Mevrouw drs. K. van Adrichem (raadsadviseur)
E: k.van.adrichem@capelleaandenijssel.nl

Mevrouw mr. M. Schuurmans (raadsadviseur/jurist griffie)
E: m.schuurmans@capelleaandenijssel.nl

Mevrouw Y. Bemrit MSc (junior raadsadviseur)
E: y.benmrit@capelleaandenijssel.nl

Mevrouw M. Hagers- van de Giessen (communicatie adviseur)
E: m.hagers@capelleaandenijssel.nl

Mevrouw P. Woesing en mevrouw R. Padmos (secretariaat griffie)
T: 010-2848487 E: secretariaat.griffie@capelleaandenijssel.nl

Contact met de griffie

Neem contact op met de griffie via:
010 - 28 48 180


griffie@capelleaandenijssel.nl

Gemeentehuis Capelle aan den IJssel
T.a.v. de Griffie
Postbus 70
2900 AB Capelle aan den IJssel