Vindt u dat u schade heeft opgelopen door voorwerpen of voorzieningen in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld door een slecht wegdek? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.

Online aanvragen

Soorten schade

We zijn pas aansprakelijk als u kunt bewijzen dat we niet of niet juist hebben gehandeld. En de schade daarvan een direct gevolg is.

Er zijn verschillende soorten schade waarvoor u schadevergoeding kunt vragen, bijvoorbeeld:

 • Schade door onjuist gemeentelijk handelen.
 • Schade door het niet goed onderhouden van wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken.
 • Schade die u heeft opgelopen doordat wij nalatig zijn geweest. Dit betekent dat we het ongeluk of de schade hadden kunnen voorkomen.

Schadeclaim indienen

 • U kunt uw schadeclaim indienen via dit formulier.
 • Of stuur uw brief naar Gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Dit hebben we nodig

Stuur de volgende informatie mee:

 • Uw adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Datum en tijdstip van het voorval.
 • De precieze plek waar het gebeurde. Hiervoor kunt u een situatieschets maken.
 • Een duidelijke omschrijving, waarin u uitlegt hoe de schade ontstond en waarom u van mening bent dat wij aansprakelijk zijn.
 • De hoogte van het schadebedrag. Wij vergoeden de schade alleen op basis van originele rekeningen of kassabonnen. Een schadecalculatie of inschatting van een reparateur is niet genoeg.
 • Adresgegevens van uw verzekeringsmaatschappij.
 • Eerdere communicatie die u over de schade en/of de schade-uitkering met uw verzekeringsmaatschappij heeft gevoerd.

Als u het heeft, dan ook:

 • Een proces-verbaal van de politie.
 • Een getuigenverklaring met contactgegevens van de getuigen.
 • Foto’s van de situatie.

Reactietijd en behandeling van de schadeclaim

U krijgt van ons een ontvangstbevestiging met een schadenummer. Er zijn geen wettelijke termijnen voor de behandeling van een aansprakelijkstelling. We proberen uw claim binnen 8 weken te behandelen.

Afhankelijk van de aard en de grootte van de schade, behandelen we uw claim zelf of vragen wij onze verzekeringsmaatschappij om de aansprakelijkheid te beoordelen. Soms moet u een schade-expert inschakelen. Bijvoorbeeld bij schades aan auto’s die hoger zijn dan € 500.

Zie ook: Planschade

Heeft u schade opgelopen door een verandering in het ruimtelijk- of bestemmingsplan? Is uw huis bijvoorbeeld minder waard omdat er geen bijgebouw meer bij geplaatst mag worden?

Planschade