De gemeenteraad vindt het belangrijk om contact te hebben met de inwoners van de gemeente Capelle. De raad vindt het leuk om u een kijkje te laten nemen in de keuken van de raad. Daarom nodigt de raad inwoners uit als gast van de raad bij de raadsvergaderingen.

In de raadskalender(externe link) ziet u wanneer de vergaderingen plaatsvinden.

Programma

U wordt vanaf 19.00 uur ontvangen door burgerraadsleden en medewerkers van de griffie. U krijgt informatie over de gemeenteraad en over de te bespreken onderwerpen van die avond. U kunt vertellen waarom u gast van de raad wilt zijn en hoe u denkt over de politiek en de gemeenteraad.

Om 19.30 uur begint de raadsvergadering. U volgt de vergadering vanaf een gereserveerde plek op de publieke tribune. Na afloop van de vergadering kunt u - als de omstandigheden het toelaten - kennismaken met de raadsleden en napraten over de vergadering.

Gast worden?

Wilt u gast van de raad worden? Neem dan contact op met de griffie:

Er kunnen zich maximaal 5 personen aanmelden per vergadering. Groepsbezoeken zijn mogelijk na contact met de griffie.