Contact

Burgemeester uitnodigen voor uw feestelijke of officiële moment

Portefeuille

  • Algemene beleidscoördinatie (bestuurlijke coördinatie en integriteit van beleid)
  • Openbare orde met APV
  • Brandweer en rampenbestrijding, met de Veiligheidsregio
  • Externe en internationale betrekkingen, stadspromotie, intergemeentelijke samenwerking en kabinet
  • Metropoolregio
  • Juridische zaken, vergunningen, AVG en Woo
  • Dienstverlening en verkiezingen
  • Participatie en burgerbetrokkenheid (als initiator en procesbewaker)
  • Wijkportefeuille Capelle-West