We zijn zeer geïnteresseerd in de mening van de Capellenaren. Daarom kunt u, als inwoner of ondernemer, uw mening geven en met ons meedenken.

Burgerpanel

Bent u 16 jaar of ouder? Meld u dan aan voor het Capelse burgerpanel. U krijgt dan ten minste 4 online vragenlijsten per jaar. Denk aan onderwerpen als uw leefomgeving, het Centrum voor Jeugd en Gezin of bezuinigingen.

Het gemeentebestuur neemt de inzichten van het burgerpanel mee in haar besluiten. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Onderzoeksbureau I&O Research voert de peilingen uit en behandelt de door u ingevulde gegevens vertrouwelijk.

Aanmelden voor burgerpanel Capelle

Bij de eerstvolgende peiling stuurt het onderzoeksbureau u een link naar de vragenlijst. Ook krijgt u na iedere peiling een e-mail met de belangrijkste uitkomsten.

Op de website van het Burgerpanel leest u hoe het burgerpanel werkt, hoe ze met uw gegevens omgaan, veelgestelde vragen en antwoorden en vindt u de verslagen van de vorige peilingen.

Resultaten

Bekijk de resultaten van vorige onderzoeken op de website van het burgerpanel.

Burgerjury

De burgerjury bestaat uit zo'n 100 Capellenaren die aan de hand van stellingen het beleid van de gemeente beoordelen op het gebied van onder andere burgerparticipatie, jeugd, wonen, veiligheid en verkeer. Het college gebruikt de uitkomsten van de halfjaarlijkse burgerjury-bijeenkomsten voor toekomstig beleid. 

De samenstelling van de burgerjury is gebaseerd op wijk, geslacht en leeftijd, zodat de juryleden een zo goed mogelijke afspiegeling van de Capelse samenleving vormen.

Mail Burgerjury@capelleaandenijssel.nl

Verslagen

Capels Expertise Netwerk

Het Capels Expertise Netwerk (CEN, voorheen ETC) is een adviesraad van Capelse experts en ervaringsdeskundigen die vanuit een algemeen belang voor de Capelse samenleving adviseert aan het college over complexe onderwerpen. Onderwerpen die zich in mindere mate lenen voor bijvoorbeeld enquêtes of andere vormen van raadpleging, kunnen voorgelegd worden aan het CEN.

Leden kenmerken zich door hun betrokkenheid bij Capelle en beschikken over hoogwaardige kennis, ervaring en expertise. De leden zijn vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, zorg- en medische sector en culturele instellingen. Afhankelijk van het onderwerp worden leden opgeroepen om advies aan het college uit te brengen.

Doelstelling van het CEN is het college voorzien van hoogwaardig extern advies, waarmee een bijdrage aan de kwaliteit van Capels beleid wordt geleverd. Het CEN komt minimaal 2 keer per jaar bijeen. Als de leden van het CEN hier zelf toe besluiten of het college er expliciet om vraagt worden er meer bijeenkomsten georganiseerd.