Als u in de bodem gaat graven of juist grond wil toevoegen (ophogen) ziet u in de online kaarten welke kwaliteit en functie de bodem heeft. U mag nooit bodem van mindere kwaliteit toevoegen. Lees hierover meer in het beheerplan.

Bekijk de online bodemkaarten

De bodemkaarten en het beheerplan staan in Capelle op de Kaart. Hierin vindt u themakaarten van Capelle.

Bodemonderzoek

De gemeente laat regelmatig bodemonderzoek uitvoeren. Ook hebben we een tankregister, waarin is vastgelegd waar ondergrondse tanks aanwezig zijn en of deze onschadelijk zijn gemaakt of verwijderd. We gebruiken dit bijvoorbeeld op verzoek van een makelaar bij het verkopen van een woning.

Bodemkaarten en beheerplan

U kunt de kaarten en het beheerplan ook als pdf's downloaden.

Bodemfunctiekaart

De bodemfunctiekaart (Pdf, 7,9 MB) gaat uit van bodemfuncties die gebaseerd zijn op de indeling van de bodemkwaliteitskaart, het bestemmingsplan en ontwikkelingen die binnen de gemeente plaatsvinden. Het grootste deel van onze gemeente heeft de bodemfunctie wonen, dit zijn de huidige en toekomstige woonwijken en stadsparken.

Bodemkwaliteitskaart 2012

De bodemkwaliteitskaart 2012 (Pdf, 3,1 MB) geeft gebiedseigen bodemkwaliteit door middel van kengetallen weer.

Bodembeheerplan

Het regionale Bodembeheerplan (Pdf, 1,5 MB) is samen met andere gemeenten in de Rijnmond opgesteld en bevat regels en uitgangspunten over het behouden en verbeteren van de huidige bodemkwaliteit.

Milieudienst Rijnmond

Bij DCMR kunt u onder meer terecht voor de resultaten van een groot aantal bodemonderzoeken. Ook bieden ze een overzicht van vergunningen en kunt u overlast melden.

DCMR Milieudienst Rijnmond