In hoofdstuk 8 van dit coalitieakkoord hebben we aangegeven snel met de Capelse horeca om tafel te gaan om te bezien op welke wijze de gemeente kan bijdragen aan een toekomstbestendige horeca.

Uiteraard bereiken ons ook nu al signalen hoe wij de horeca kunnen helpen om zich te herstellen van 3 lockdowns. We doen dat omdat wij hart hebben voor onze Capelse horecaondernemers. Maar ook hier moeten we uitgaan van een integrale aanpak, omdat we ook signalen krijgen dat horecaondernemers benaderd worden uit bepaalde kringen. Hierdoor ligt het gevaar van ondermijning op de loer.

  Punten die wij van onze kant in het gesprek met de horecaondernemers (onze ‘local heroes’) willen agenderen zijn:

  • Instellen van een horecaloket waar horecaondernemers (in ieder geval digitaal) 24/7 terecht kunnen met hun vragen.
  • Actieve benadering vanuit de gemeente om horecaondernemers die dat willen te (laten) coachen en begeleiden.
  • In deze collegeperiode jaarlijks te bezien of gemeentelijke heffingen, belastingen, leges enzovoort worden kwijtgescholden.
  • In deze collegeperiode jaarlijks te bezien of verruimde terrassen kunnen worden toegestaan.
  • Een horecabeleidsplan met daarin kaders voor omvang, aard, kwaliteit, openingstijden enzovoort van de (toekomstige) horeca in Capelle.
  • In het vervolg in gebiedspaspoorten een paragraaf horeca op te nemen.
  • In het kader van het duurzaamheidsbeleid en energiebesparing ondersteuning voor horecaondernemers die willen investeren op dit gebied.