Bent u het niet eens met een beslissing over een aanvraag? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken

Maak online bezwaar

Nodig bij de aanvraag:

Schriftelijk bezwaar maken

Wilt u per post bezwaar maken? Stuur uw bezwaar naar:

Gemeente Capelle aan den IJssel
Postbus 70
2900 AB Capelle aan den IJssel.

U krijgt een ontvangstbevestiging.

In het bezwaarschrift zet u:

  • naam 
  • adres 
  • datum van uw bezwaarschrift 
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt 
  • waarom u het niet eens bent met het besluit 

Vergeet niet uw handtekening te zetten.

U kunt ook een formulier Bezwaar (pdf, 84 Kb) downloaden en invullen.

Na het indienen van uw bezwaar

U krijgt een ontvangstbevestiging van het bestuursorgaan. Uw bezwaarschrift wordt meestal voor advies voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. Daarna neemt het bestuursorgaan een beslissing. Dit gebeurt binnen 12 weken na het indienen. Soms wordt dat met 6 weken verlengd.

Beslissing en verlenging

De gemeente moet binnen 6 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift een beslissing nemen. Dit kan met 6 weken verlengd worden. Als we de termijn verlengen of opschorten, dan krijgt u hierover een brief.

In beroep gaan

Als u het niet eens bent met het besluit over uw bezwaarschrift kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de Rechtbank.

Website van de Rechtbank

Bezwaar tegen aanslag belastingen of WOZ

Als u het niet eens bent met de hoogte van uw aanslag gemeentebelasting kunt u daar tegen in bezwaar gaan. Als u het niet eens bent met uw WOZ-beschikking, maakt u bezwaar tegen WOZ. Beide maakt u in de online Belastingbalie.

Naar de Belastingbalie

U logt in met DigiD.