Bent u het niet eens met een beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum op het besluit.

Maak online bezwaar(externe link)

Nodig bij het online bezwaar maken:

Na het versturen van uw bezwaar, krijgt u een e-mail dat we uw bezwaar hebben ontvangen. 

Schriftelijk bezwaar maken

Wilt u per post bezwaar maken? Stuur uw bezwaar naar:

Gemeente Capelle aan den IJssel
Postbus 70
2900 AB Capelle aan den IJssel.

U krijgt een ontvangstbevestiging.

In het bezwaarschrift zet u:

 • naam 
 • adres 
 • datum van uw bezwaarschrift 
 • kenmerk van het besluit 
 • waarom u het niet eens bent met het besluit 

Vergeet niet uw handtekening te zetten.

U kunt ook een formulier Bezwaar (pdf, 84 Kb) downloaden en invullen.

Na het versturen van uw bezwaar, krijgt u de bevestiging per post.

Behandeling van het bezwaar

Medewerker Juridische Zaken

Meestal behandelt een medewerker van de afdeling Juridische Zaken uw bezwaar. Hij of zij neemt contact met u op om het bezwaar met u te bespreken. 

Commissie bezwaarschriften

Soms vragen we advies aan een bezwaarschriftencommissie. Dit zijn personen die niet bij de gemeente werken. We nodigen u uit om het bezwaar met de commissie te bespreken. U mag iemand meenemen naar dit gesprek. 

U hoeft niet zelf te komen, maar mag ook iemand anders sturen om namens u te spreken. Dan machtigt u deze persoon. Vul hiervoor de machtiging bezwaarschrift (pdf, 65 kb) in.

Beslissing

Medewerker Juridische Zaken

Behandelt een medewerker van Juridische Zaken uw bezwaar? Dan krijgt u binnen 6 weken, na de afloop van de bezwaartermijn, een beslissing op uw bezwaarschrift. Dit lukt niet altijd. De gemeente mag die periode dan nog een keer met 6 weken verlengen. U krijgt hierover een brief of e-mail.  

Een voorbeeld:

 • Het besluit is van 21 maart.
 • De bezwaartermijn loopt dan tot en met 2 mei.
 • We mogen dan tot en met 13 juni op uw bezwaar beslissen.
 • Als dit niet lukt, mogen we dit uitstellen tot 25 juli.

Commissie bezwaarschriften

Adviseert de bezwaarschriftencommissie over uw bezwaar? Dan krijgt u binnen 12 weken een beslissing op uw bezwaar. Ook die periode kunnen we verlengen met 6 weken. Als we dit doen, krijgt u hierover een brief of e-mail.

U kunt niet wachten op een beslissing: voorlopige voorziening

Kunt u niet wachten tot u een beslissing op uw bezwaar ontvangt? Bijvoorbeeld bij spoed of bij beslissingen met onherstelbare gevolgen. 

2 voorbeelden:

 • Denk aan een vergunning om een boom te kappen.
 • Of als we uw aanvraag voor een uitkering afwijzen. En u heeft geen geld meer.

U kunt dan bij de rechter een voorlopige voorziening aanvragen. 

Dit is een apart proces, naast uw bezwaar of beroep. U vraagt bij de rechtbank Rotterdam om een ‘voorlopige voorziening’. Dit is een speciale maatregel zolang uw bezwaar of beroep nog in behandeling is. Bijvoorbeeld uitstel van het kappen van de boom totdat er een beslissing is op uw bezwaar of beroep.

Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Meer informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link)

Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Te late reactie: in gebreke stellen 

Soms lukt het niet om op tijd een beslissing te nemen op uw bezwaar. U kunt ons via een brief aangeven dat we te laat zijn. Dit heet: in gebreke stellen. We hebben dan nog 2 weken om een beslissing op uw bezwaar te nemen. 

Lukt ook dit niet, dan moeten we een dwangsom aan u betalen. Lees verder op onze pagina Dwangsom bij niet op tijd antwoord.

Oneens met beslissing: in beroep gaan

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. Hier zijn kosten aan verbonden. Kijk op de website Rechtspraak.nl(externe link).

Formulieren

Jaarverslagen commissie bezwaarschriften