Asbest verwijderen

Omdat asbest grote gezondheidsrisico's heeft, mag u maximaal 35m2 zelf verwijderen. En de materialen moeten aan bepaalde eisen voldoen. Ook voor het verpakken en wegbrengen gelden regels. 

Als u asbest wilt verwijderen, meldt u dit vooraf via het omgevingsloket.  

Vooraf melden bij het omgevingsloket

Wat gebeurt er na uw melding?

Milieudienst DCMR beoordeelt uw melding en toetst het aan de wettelijke eisen. 

  • Eerst krijgt u een bewijs van ontvangst. 
  • Als uw melding niet compleet is, krijgt u een verzoek om de informatie aan te vullen. 
  • Binnen 5 werkdagen hoort u of u toestemming krijgt.

Daarna houdt DCMR toezicht op het verwijderen en storten van het asbest.

Wat mag ik na toestemming zelf verwijderen?

U mag maximaal 35m2 asbesthoudende materialen zelf verwijderen.

U mag u alleen de volgende materialen zelf verwijderen:

  • Asbestplaten die met schroeven vastzitten aan de draagconstructie. Soms zijn asbestplaten bevestigd met spijkers, nieten of zelfs gelijmd. Dan mag u de platen niet zelf verwijderen. Het risico op het vrijkomen van asbestvezels is dan te groot.
  • Asbesthoudende vloertegels of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.

Asbest verpakken en wegbrengen

U moet het asbesthoudende materiaal dubbel verpakken. U kunt de juiste verpakkingsmaterialen gratis afhalen bij de milieustraat aan de Groenedijk 12 Neem de toestemmingsbrief van DCMR mee.

  • Verpak het afval zo dat 1 stuk, door 1 persoon te dragen is.
  • Vermeld op het pakket duidelijk: ‘Asbest’.
  • Lever het asbesthoudende materiaal in bij de milieustraat. Vergeet niet uw afvalpas mee te nemen!

Kunt u het verpakte afval niet meteen wegbrengen?

  • Sla het verpakte afval op in een afgesloten ruimte, zodat anderen hier niet mee in aanraking komen.
  • Houd het asbestafval apart van uw andere afval.

Meer dan 35m2 asbest verwijderen?

Wilt u u meer dan 35m2 asbest verwijderen? Dan heeft u een sloopvergunning nodig.  U logt in met DigiD.
Vergunning aanvragen via Omgevingsloket

Voor een vergunning moet u kosten betalen. 

Vergunning nodig?

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Doe de vergunningcheck zonder DigiD.