Adopteer een container

Wilt u zich inzetten voor een schone en fijne buurt? Adopteer een container! Dan houdt u samen met de gemeente de omgeving van de container schoon en draagt u merkbaar bij aan de leefbaarheid van uw buurt.

Adopteer een container

Op alle containers staat een nummer. Kijk op de containers die u wilt adopteren, dan kunt u in het formulier direct duidelijk aangeven welke containers u wilt adopteren.

Binnen een week krijgt u een mail van ons. Daarin geven we waar en wanneer u het adoptiepakket kunt komen ophalen.

Wat verwachten we van u?

Als u een of meerdere containers adopteert, verwachten we dat u ze in gaten houdt.

  • Liggen er vuilniszakken, dozen of klein afval naast de container ? Dan kunt u dat in de juiste container gooien.
  • Klemt de klep? Dan kunt u proberen dit op te lossen. U krijgt namelijk een sleutel om de container te openen.
  • Ligt er afval op een verkeerde plek, of grof afval bij de containers? Dan meldt u dat bij Irado.
  • Ook een volle of kapotte container meldt u bij Irado.
  • U kunt buren die hun afval verkeerd aanbieden de aanbiedregels uitleggen. Dit doet u natuurlijk alleen als u dat wilt.

Wat krijgt u van de gemeente?

Wij vinden het heel fijn als u een container wilt adopteren. Daarom krijgt u gratis:

  • een schoonmaakpakket (met een bezem, werkhandschoenen, en afvalgrijper)
  • een sleutel om de container te openen
  • toegang tot een speciaal formulier op de website van Irado. Irado behandelt uw meldingen met voorrang.

Afmelden

Gaat u verhuizen? Of wilt u om een andere reden stoppen? Geef dit dan aan ons door.

Afmelden containeradoptie

We bedanken u natuurlijk voor uw hulp. Ook nemen we contact met u op over de sleutels van de container.