De aangifte van overlijden regelt de uitvaartondernemer digitaal. Wilt u zelf aangifte doen dan maakt u hiervoor een afspraak via 14 010.

Bent u uitvaartverzorger en beschikt u over e-Herkenning niveau 2+, dan kunt u online aangifte doen.

Online aangifte doen

Hebt u nog geen eHerkenning? Op www.eherkenning.nl(externe link) kunt u zich registreren.

Bent u nabestaande? Neemt u dan contact op met de Burgerlijke Stand via telefoonnummer 14010.

Aangifte overlijden op afspraak

Bent u uitvaartverzorger en beschikt u niet over eHerkenning(externe link)? Of lukt het niet om online aangifte te doen? Maak dan een afspraak om aangifte van overlijden te doen. Bel 14010.

Documenten

U heeft de volgende documenten nodig:

 • uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs
 • B-enveloppe: bestemd voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze krijgt u van de arts.
 • verklaring van overlijden afgegeven door de arts of gemeentelijke lijkschouwer.
 • trouwboekje: om de gegevens bij te werken. Dit is niet verplicht.

Bijzondere situaties

Kijk of u in uw situatie ook nog andere documenten nodig hebt.

Bij onnatuurlijke overlijden (euthanasie): 

 • een verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis afgegeven door Officier van Justitie.

Bij uitstel van crematie/begrafenis: 

 • een verklaring van geen bezwaar afgegeven door een arts.

Bij ter beschikking stelling aan de wetenschap (ontleding):

 • een kopie paspoort, ID-kaart of rijbewijs van de overledene
 • de wilsverklaring van de overledene, of zijn/haar echtgenoot / echtgenote of geregistreerd partner,
 • een verzoek aan de burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding,
 • een verklaring van acceptatie van het instituut waar het stoffelijk overschot ter ontleding wordt aangeboden.

Na aangifte van overlijden ontvangt u

 • verlof tot begraven of cremeren
 • uittreksels van de overlijdensakte

Kosten

 • uittreksel overlijdensakte: € 16,60
 • verlof tot uitstel begraven of cremeren: € 16,60
 • laissez-passer (verklaring van toestemming om een overledene naar het buitenland te vervoeren): € 13,40

Aan de balie kunt u alleen pinnen. Contant betalen kan via een betaalautomaat.

Overledene vervoeren naar buitenland

Wilt u een overledene naar het buitenland vervoeren? 

 • Bij vervoer naar België of Luxemburg heeft u Verlof tot begraving of verbranding nodig. 
 • Bij vervoer naar een land buiten de Benelux (België, Nederland, Luxemburg) heeft u een laissez-passer nodig.

Beide documenten kunt u bij ons aanvragen. Bel 14010 om een afspraak te maken.

Welke documenten nodig

Bij de aanvraag heeft u de volgende documenten nodig:

 • een overlijdensakte
 • een medische verklaring van een arts of lijkschouwer, een bewijs van natuurlijke dood of verklaring van de officier van justitie.

Kosten

Een verlof tot begraven of verbranding is gratis. Voor een laissez-passer betaalt u wel kosten. Deze staan in de paragraaf hierboven. 

Overledene vanuit Buitenland naar Nederland vervoeren

Wilt u een overledene vanuit het buitenland naar Nederland vervoeren? 

 • Is de persoon in België of Luxemburg overleden? Dan heeft u geen laissez-passer nodig. De documenten die u wel nodig heeft,  regelt u bij de autoriteit waar de persoon is overleden.
 • Wilt u een overledene uit een ander land naar Nederland laten vervoeren? Neem dan contact op met lokale autoriteiten.

Overlijden: wat moet ik regelen?

Als uw partner, ouder of kind is overleden, dan moet u veel regelen. Op de website van de Rijksoverheid kunt u een korte vragenlijst invullen. U krijgt dan een lijst met zaken die u moet controleren en regelen, aangepast op uw situatie.

Overlijden: wat moet ik regelen?(externe link)