De aangifte van overlijden regelt de uitvaartondernemer digitaal. Wilt u zelf aangifte doen dan maakt u hiervoor een afspraak via 14010.

Bent u uitvaartverzorger en beschikt u over e-Herkenning niveau 2+, dan kunt u online aangifte doen.

Online aangifte doen

Hebt u nog geen eHerkenning? Op www.eherkenning.nl(externe link) kunt u zich registreren.

Bent u nabestaande? Neemt u dan contact op met de Burgerlijke Stand via telefoonnummer 14010.

Aangifte overlijden op afspraak

Bent u uitvaartverzorger en beschikt u niet over eHerkenning(externe link)? Dan kunt u een afspraak maken om aangifte van overlijden doen.Lukt het niet om dit product online aan te vragen? Maak dan een afspraak via 14010.

Documenten

U heeft de volgende documenten nodig:

 • uw legitimatiebewijs;
 • een ingevuld aangifteformulier overlijden;
 • B-enveloppe: bestemd voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), deze ontvangt u van de arts;
 • verklaring van overlijden afgegeven door de arts of gemeentelijke lijkschouwer;
 • bij onnatuurlijke overlijden (euthanasie) een verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis afgegeven door Officier van Justitie;

Indien van toepassing:

 • bij uitstel van crematie/begrafenis: een verklaring van geen bezwaar afgegeven door een arts;
 • bij ter beschikking stelling aan de wetenschap (ontleding):
  • een kopie legitimatiebewijs,
  • de wilsverklaring van de overledene, of zijn/haar echtgenoot / echtgenote of geregistreerd partner,
  • een verzoek aan de burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding,
  • een verklaring van acceptatie van het instituut waar het stoffelijk overschot ter ontleding wordt aangeboden;
 • trouwboekje: om de gegevens bij te werken. Dit is niet verplicht.

Na aangifte van overlijden ontvangt u

 • Verlof tot begraven of cremeren
 • Uittreksels van de overlijdensakte

Kosten

 • Uittreksel overlijdensakte: € 15,70
 • Verlof tot uitstel begraven of cremeren: € 14,60
 • Laissez-passer (verklaring van toestemming om een overledene naar het buitenland te vervoeren): € 12,95

Aan de balie kunt u alleen pinnen. Contant betalen kan via een betaalautomaat.

Overlijden: wat moet ik regelen?

Als uw partner, ouder of kind is overleden, dan moet u veel regelen. Op de website van de Rijksoverheid kunt u een korte vragenlijst invullen, dan krijgt u een lijst met zaken die u moet controleren en regelen, aangepast op uw situatie.

Ga naar de pagina Overlijden: wat moet ik regelen?(externe link)