Een sterke lokale economie en een sterk en divers bedrijfsleven met binding aan de stad is van grote waarde. Wij hebben een warm hart voor onze lokale ondernemers.

Winkelstrip Schenkel

Twee jaar Covid heeft er bij veel ondernemers flink ingehakt. Daarom is elk steuntje in de rug welkom. Daarom in beginsel geen verhoging van belastingen meer dan de inflatiecorrectie voor het lokale bedrijfsleven.

De gemeente is partner van de ondernemers en is in elk geval digitaal 24/7 bereikbaar. De gemeente denkt mee en haalt hindernissen weg die de concurrentiekracht van ondernemers kunnen schaden. De gemeente werkt samen met ondernemers en winkeliers/eigenaren om bestaande bedrijventerreinen en winkelcentra aantrekkelijk en concurrerend te houden. De Bedrijven Investeringszone (BIZ) kan daarbij een goed hulpmiddel zijn.

Voor de meeste mensen is en blijft werk een bron van stabiliteit en kansen, de manier om in het eigen onderhoud te kunnen voorzien en het gevoel te hebben mee te doen in de maatschappij. We blijven dus erop inzetten om elke Capellenaar aan een betaalde baan te helpen. Opstapbanen kunnen hierbij helpen. De Participatiewet biedt mogelijkheden tot het inzetten van loonkostensubsidie, ook voor reguliere cliënten die geen arbeidsbeperking hebben. Hier ligt een kans voor Capellenaren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en meer problemen dan geen werk en geen inkomen, meer begeleiding en ondersteuning is nodig.

Helaas zal dit laatste niet altijd lukken. Voor sommigen is de afstand tot de arbeidsmarkt groot of te groot. Daarom starten we een pilot basisbanen gericht op inwoners die naar verwachting niet op korte termijn aan de slag kunnen in een reguliere baan. Deze groep willen we toch laten deelnemen, met werk van waarde. Ze doen dat onder begeleiding van een jobcoach, zodat ze versterkte eigenwaarde krijgen, hun vaardigheden en kennis verbeteren en een verbeterde mentale en fysieke gezondheid krijgen. Daarbij zetten we ook het middel van social return in.Nederlands begrijpen en spreken is de voorwaarde voor het vinden van werk. De gemeente maakt er werk van dat alle nieuwkomers de taal leren.

  We hebben de volgende speerpunten:

  • In beginsel geen lastenverhoging voor ondernemers dan met maximaal de inflatiecorrectie.
  • Ter ondersteuning van de lokale middenstand wordt de campagne ‘Wees loyaal, koop lokaal’ voortgezet.
  • Parkeren blijft gratis.
  • Uitbreiding van het glasvezelnetwerk.
  • Uitbreiding van het aantal opstapbanen.
  • Er komt een pilot met basisbanen waarbij we gebruikmaken van onze mogelijkheden op het gebied van social return.
  • De gemeente heeft een voortrekkersrol als het gaat om het bieden van werkervaringsplaatsen en het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarmee we ook iets doen aan de tekorten op de arbeidsmarkt.
  • We blijven inzetten op de samenwerking in de regionale arbeidsmarkt.