Sport is van groot belang voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van alle Capellenaren. Het heeft ook een grote educatieve waarde.

Vier kinderen springen het water in in een binnenzwembad

Dankzij grote investeringen van de gemeente heeft Capelle een goede infrastructuur aan sportaccommodaties. En dankzij de inzet van Sportief Capelle worden deze accommodaties goed onderhouden. Om deze infrastructuur te behouden zullen ook in de toekomst investeringen nodig zijn.

We kennen de wensen van sportverenigingen op het gebied van extra velden, kleedkamers etc. Uiteraard gaan we samen met Sportief Capelle het gesprek met deze verenigingen aan. We vragen wel aan deze verenigingen om ook met creatieve oplossingen en bijdragen te komen.

De Covidperiode heeft ons ook geleerd, dat Capellenaren behoefte hebben aan mogelijkheden om te bewegen en te sporten in de openbare ruimte. De gemeente heeft samen met Sportief Capelle een belangrijke stimulerende en activerende taak om alle Capellenaren van jong tot oud aan het bewegen en sporten te krijgen en te houden. En hierbij mag de Capellenaar met een beperking zeker niet worden vergeten. En voor de jeugd moeten er leuke speelplekken blijven en komen in de buurt.

De IJssel is als onderdeel van de ‘Staande Mast’ vaarroute aantrekkelijk voor watersport en andere vormen van dagrecreatie op en rond het water. Capellenaren wandelen en fietsen ook graag langs de IJssel. We willen samen met verschillende partners meer kleur geven aan de karakteristieke uitstraling van de IJssel, en zijn recreatieve functie versterken. We staan open voor creatieve ideeën om een strandje langs de IJssel te realiseren. Het gebied rond de IJssel betrekken we daarom ook in het horeca-actieplan.

  We hebben de volgende speerpunten:

  • Samen met Sportief Capelle het gesprek aangaan met de sportverenigingen over de ervaren knelpunten op accommodatiegebied.
  • Een sporthal op Schenkel heeft een meerwaarde en willen we behouden.
  • Blijven investeren in het stimuleren van bewegen en sporten door alle Capellenaren van jong tot oud met bijzondere aandacht voor Capellenaren met een beperking.
  • Meer mogelijkheden bieden om in de openbare buitenruimte daar te bewegen en te sporten.
  • Meer uitdagende en groene sport/speel/beweegspeelplekken aanleggen voor jong en oud.
  • Meer kleur geven aan de karakteristieke uitstraling van de IJssel.