Capelle moet beter bereikbaar worden met het openbaar vervoer, fietsend, lopend, met de scooter, met de auto en over het water (Waterbus).

Capelse bus

We waken ervoor dat de stad dichtslibt. We zien knelpunten zoals de Algeracorridor en de Capelseweg/Kanaalweg.

Covid heeft geleid tot een beweging waarbij mensen weer meer gebruik zijn gaan maken van eigen vervoer en het openbaar vervoer zijn gaan mijden. Veel mensen geven aan vaker te kiezen voor de (elektrische) fiets. Dit is een kans.

Capelle is bereid te investeren in de MIRT Oeververbindingen (Algeracorridor) door de huidige knelpunten in de doorstroming op te lossen en zo bij te dragen aan een betere leefkwaliteit.

  We hebben de volgende speerpunten:

  • De Algeracorridor wordt in nauwe samenspraak met de bewoners van de naastgelegen wijken aangepakt, maar niet om het de doorstroomroute naar de Krimpenerwaard te maken.
  • Wij blijven ons hard maken voor een verbinding tussen de Krimpenerwaard en Ridderkerk.
  • Er komt een studie naar het verbeteren van de doorstroming op de route Capelseweg/Kanaalweg en de ontsluiting van de wijk Schenkel.
  • We blijven inzetten op goede ov-verbindingen, maar waar nodig breiden we het aantal buurtbusjes uit.
  • Fietsen wordt gestimuleerd door goede, voldoende brede en veilige fietspaden (inclusief aansluiting op lange afstandsfietspaden), veilige stallingen, oplaadfaciliteiten en snellere doorstroming bij verkeerslichten.
  • We onderzoeken hoe we de wijk Schollevaar met de andere wijken kunnen verbinden door fietsroutes die niet door het bos lopen. Als een andere route niet lukt, verbeteren we de sociale veiligheid op de fietsroutes door het bos.
  • Verkeerveiligheid houdt prioriteit.
  • Deelscooters mogen niet leiden tot verrommeling van de openbare ruimte.
  • Op korte termijn realisatie van de halte van de waterbus.
  • We zoeken samen met de bewoners, de RET en de gemeente Rotterdam naar oplossingen om de geluidsoverlast van de metro in Fascinatio terug te dringen.