Door Covid hebben veel Capellenaren de mogelijkheden tot wandelen, bewegen, sporten fietsen en recreëren in de eigen stad herontdekt. De kwaliteit van de openbare ruimte is de afgelopen 4 jaar verbeterd met zoals bijvoorbeeld de Centrumring. Maar we zijn er nog niet.

Dus zetten we in op een verdere vergroening van de stad en op het bieden van meer mogelijkheden om te recreëren, te bewegen en te sporten in de buitenruimte.

Meer en beter groen heeft ook een belangrijk milieueffect. Met meer bomen, planten en struiken zijn we beter bestand tegen extreem weer zoals hoosbuien en hittegolven en dit draagt bij aan de biodiversiteit.

  We hebben de volgende speerpunten:

  • Een hoger onderhoudsniveau van het groen aanhouden.
  • Capelle bloemrijk en kleurrijk maken met struiken, bomen en waar mogelijk perken die ook bijdragen aan een gevarieerde insectenpopulatie, soorten vogels en waardplanten, zodat de tevredenheid over de groene buitenruimte toeneemt.
  • Samen met de buurten kijken hoe we die buurten kunnen opwaarderen en vergroenen door bijvoorbeeld het wippen van tegels en we kijken naar Rotterdams voorbeeld naar de mogelijkheid van een tegeltaxi.
  • Het stimuleren van initiatieven waarbij Capellenaren zelf het groenonderhoud van hun buurt willen uitvoeren.
  • Het laten terugkeren van de BuurtOnderhoudsPloegen.
  • Het maken van een vergroeningsplan voor de openbare ruimte en een stimuleringsregeling vergroening voor bedrijven en particulieren.
  • Een doorlopend wandelpad tussen Groenedijk en ’t Zandrak.
  • Zoeken naar creatieve mogelijkheden om buiten het Schollebos een significant aantal extra bomen te planten in zowel de openbare ruimte als bij particulieren. We denken daarbij aan het realiseren van tiny forests, een bomen adoptieplan etc.
  • Het onderhoud voeren we op een ecologisch verantwoorde en natuurvriendelijke manier uit.
  • Er wordt een terughoudend kapbeleid gevoerd en bomen in de openbare ruimte die moeten worden gekapt worden altijd vervangen.
  • We evalueren het Bomenbeleidsplan en de Bomenverordening om te bezien of die nog voldoende bescherming bieden aan het behoud van een bomenrijk Capelle.
  • Het verbod op bomenkap in het broedseizoen wordt streng gehandhaafd.