Nu het Stadshart met de herinrichting van het Stadsplein, de huiskamer van de stad, zijn voltooiing nadert, willen we een boost geven om het op deze plek echt te gaan laten leven.

Dames in regenpak voor een podium tijdens Capelle bruist

Dit kunnen we niet alleen. Dat doen we samen met het theater, de bibliotheek, de muziekschool, de ondernemers van De Koperwiek en niet op de laatste plaats met onze hardwerkende horecaondernemers.

Ondernemers hebben het in meerderheid in de Covidperiode zwaar te verduren gehad (naast sectoren die juist hebben geprofiteerd). De horeca is één van de zwaarst getroffen sectoren, waarbij nu belastingschulden etc. moeten worden voldaan. Het voortbestaan komt onder (grote) druk te staan. We willen snel met de Capelse horeca om tafel om te bezien op welke wijze de gemeente kan bijdragen aan een toekomstbestendige horeca.

Aan een oude wens om te komen tot een jaarlijks Stadsfeest aan de IJssel willen we met nieuwe energie gaan werken. In de opstart wellicht voornamelijk publiek gefinancierd, maar uiteindelijk op basis van een kostendekkend businessmodel. Een feest voor alle Capellenaren, arm en rijk, jong en oud.

Het theater, de bibliotheek, de muziekschool en andere culturele instellingen kunnen blijven rekenen op onze steun. Het pas in eigendom verworven Van Cappellenhuis kan naar onze mening van meer betekenis worden voor onze stad.

  We hebben de volgende speerpunten:

  • Er komt een actieplan om bij te dragen aan de toekomstbestendige Capelse horeca.
  • De Capelse weekmarkt is, net als het bestaande winkelbestand, een pareltje waar meer werk van moet worden gemaakt. De marktgelden gaan met niet meer dan de jaarlijkse inflatiecorrectie omhoog.
  • We geven een impuls aan de bestaande en zeer gewaardeerde volksfeesten als de intocht van Sinterklaas en de viering van Koningsdag.
  • Ook Valentijnsdag is inmiddels een traditie, maar met Capelle Love City kan meer gedaan worden (Valentijnsdag 2.0). Bijvoorbeeld door jaarlijks een specifieke doelgroep in het zonnetje te zetten en/of een jaarlijks een specifiek thema te kiezen.
  • Een jaarlijks Stadsfeest aan de IJssel.
  • Bezien wordt of de vuurwerkoverlast kan worden verminderd door alternatieven zoals een (centrale) vuurwerkshow aan de IJssel.
  • De vuurwerkvrije zones worden uitgebreid met het Schollebos.
  • Het in nauwe samenwerking met de Van Cappellenstichting en de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat doen we een verkenning naar de gebruiksmogelijkheden van het Van Cappellenhuis.
  • De bibliotheek is van grote waarde in de sociale infrastructuur en we gaan in samenspraak met de bibliotheek na hoe we die waarde verder kunnen versterken bijvoorbeeld op het punt van tegengaan van laaggeletterdheid en het aanbod van boeken.