Nederland vergrijst in een hoog tempo, dus ook Capelle. Wij zien dat als kans.

Mensen aan het wandelen aan de oever van een rivier

Mensen blijven langer gezond en fit. Veel senioren zetten zich actief in op allerlei terreinen door het verrichten van vrijwilligerswerk, als mantelzorger, als taalcoach en wat al niet meer. Zonder actieve senioren zou Capelle vastlopen.

En als senioren op een gegeven moment (meer) zorg behoeven, dan moet die snel en zonder drempels beschikbaar zijn. We zijn blij met het werk van de Capelse alliantie ‘Samen tegen eenzaamheid’.

In hoofdstuk 13 van dit akkoord gaan we in op het belang van sporten en bewegen voor de Capellenaar. Hier willen we benadrukken, dat we ook willen blijven inzetten om de seniore Capellenaar de nodige faciliteiten te bieden om te sporten en te bewegen en hen ook te stimuleren om te gaan sporten en bewegen.

  We hebben de volgende speerpunten:

  • Continuering van gratis openbaar vervoer voor AOW’ers.
  • Het aantrekken van een seniorenmakelaar die senioren adviseert bij het aanpassen van hun woning of het vinden van een passende woning.
  • Het in kaart brengen van seniorenmishandeling en daartegen actie te ondernemen.
  • Blijvende inzet om eenzaamheid onder senioren tegen te gaan en daarbij extra aandacht te geven aan digitale inclusie.
  • Senioren zijn extra kwetsbaar voor allerlei vormen van (digitale) oplichting zoals babbeltrucs, phishing en WhatsAppfraude. We sluiten aan bij landelijke campagnes om senioren hiertegen weerbaarder te maken en zetten hiervoor ook de aan te stellen ‘digitale’ stadsmarinier in.
  • Er komt een pilot Sport- en beweegregeling 60+ gericht op bevordering van voldoende beweging onder 60-plussers en het voorkomen/bestrijden van eenzaamheid.
  • Gesprekken met senioren over wensen en behoeften, om op die manier te profiteren van kennis en ervaring. Op basis daarvan zullen we voorzieningen treffen zodat ondersteuning kan worden geboden waar nodig.