Door verschillende tegenvallers, noodzakelijke investeringen en toekomstige ontwikkelingen staat de gemeente Capelle aan den IJssel voor financiële uitdagingen.

Dat is de belangrijkste boodschap uit de voorjaarsnota 2024, die het college van B&W vandaag aan de gemeenteraad aanbiedt. De belangrijkste tegenvaller is dat er minder geld vanuit het Rijk naar Capelle komt. Maar het college wil blijven investeren in de stad en Capellenaren.

In de voorjaarsnota kijkt het college vooruit naar de komende financiële jaren. Welke plannen kunnen voor de stad en de inwoners worden gerealiseerd. Ook staat hierin hoe het gaat met de plannen van het college uit het collegewerkprogramma.

Keuzes maken

“We koersen af op een begrotingstekort van 4,7 miljoen voor 2024”, zegt Rik van Woudenberg, wethouder financiën. “Een tekort dat we kunnen dekken door geld te gebruiken uit de algemene reserve”, zegt hij. Van Woudenberg voegt eraan toe dat een zelfde maatregel is voorzien voor 2025. “Het begrotingstekort dit jaar en volgend jaar dwingt ons als gemeente om belangrijke keuzes te maken. Wat gaan we wel doen, wat niet, of anders.”

Het college van Capelle aan den IJssel wil daarmee tijd creëren om met de gemeenteraad in gesprek te gaan, en lopende het jaar ook met maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners van de stad “om samen te onderzoeken welke structurele maatregelen nodig zijn, en welke keuzes we maken.”

Onderwijshuisvesting

Een omvangrijke financiële opgave betreft onderwijshuisvesting. In Capelle gaan elke dag ongeveer 8.500 kinderen naar school op 19 basisscholen en 4 voortgezet onderwijsscholen. “Een schoolgebouw in Capelle is gemiddeld 37 jaar oud, en binnen nu en 10 jaar is twee derde van de schoolgebouwen 40 jaar of ouder. We moeten investeren. Renoveren, vervangen en bouwen van schoolgebouwen, zonder dat we daar extra geld van de Rijksoverheid uit Den Haag voor krijgen. Dat legt een zware claim op onze begroting”. 
 

Blijven investeren

Het college legt zich niet neer bij de financiële situatie. Van Woudenberg: “We maken op onze eigen manier werk van het terugdringen van wachtlijsten in de zorg, bijdragen aan de woningbouwopgave, uitvoering geven aan het Klimaatakkoord, en de jeugd hervormingsagenda”, zegt hij.

Capelle heeft als voormalige groeikern uit de jaren ’70 tal van opgaven die niet kunnen wachten op landelijke oplossingen. “Dat betekent”, legt Van Woudenberg uit, “dat we voor de korte en lange termijn moeten blijven investeren in onze stad en onze inwoners”. Hij duidt op de Omgevingsagenda, die dit jaar aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd: “Dat is een goed instrument om nieuwe werkwijzen te introduceren, ruimtelijke en sociale opgaven te bundelen, en regie in handen te nemen, zodat onze begroting weer realistisch wordt”.
 

Aanbiedingsbrief en Voorjaarsnota 2024

In de begrotingsapp leest u: