Vacature burgemeester

Capelle aan den IJssel zoekt nieuwe burgemeester

Capelle aan den IJssel is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Wat voor soort burgemeester past bij Capelle? Dit staat in de profielschets die op donderdag 21 maart door de gemeenteraad is vastgesteld.

Een nieuwe burgemeester

Na bijna 8 jaar is Peter Oskam gestopt als onze burgemeester. Capelle aan den IJssel gaat daarom op zoek naar een nieuwe burgemeester. Sinds het vertrek van burgemeester Oskam is Cor Lamers waarnemend burgemeester. Hij blijft aan tot er een nieuwe burgemeester is gevonden, naar verwachting tot september 2024.

Op donderdag 21 maart heeft de gemeenteraad de profielschets vastgesteld. Daarin staan de belangrijkste wensen, vaardigheden en eigenschappen voor de functie. Na het vaststellen van de profielschets wordt de vacature voor burgemeester op woensdag 27 maart 2024 formeel opengesteld. Dit gebeurt via een publicatie in de Staatscourant. Geïnteresseerden kunnen solliciteren tot woensdag 17 april 2024.

Profielschets

Input voor de profielschets

1.182 Capellenaren hebben een vragenlijst ingevuld en ons bij het opstellen van deze profielschets geholpen. We hebben daarnaast gesprekken gevoerd met inwoners, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, ambtenaren, leden van het kindercollege en de Capelse Jongerenraad. Het college, de waarnemend burgemeester, de vorige burgemeester en de gemeenteraad hebben ook 
hun ideeën geleverd.

Onze toekomstige burgemeester

Capelle zoekt een burgemeester die zowel invoelend als betrokken, doortastend en gezaghebbend is. Zowel Capellenaren als maatschappelijke organisaties hechten er belang aan dat de burgemeester betrokken en empathisch is, een mensenmens die goed kan luisteren. De geschikte kandidaat heeft het vermogen om mensen samen te brengen en relaties te leggen. Deze persoon dient zichtbaar te zijn in de gemeente en zich enthousiast in te zetten voor Capelle. Met een intrinsieke motivatie begrijpt de burgemeester wat mensen zorgen baart, kan diegene zich inleven en zorgt ervoor dat er actie wordt ondernomen waar nodig.

Download de volledige profielschets

Tijdlijn

 1. Afgerond: Opstellen profielschets - maart 2024

  De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het opstellen van de profielschets. Hiervoor zijn onder andere inwoners van de gemeente, maatschappelijke instellingen, de jongerenraad, het kindercollege en ambtenaren actief betrokken.

 2. Momenteel bezig: Openstelling vacature - 27 maart tot 17 april 2024

  De formele openstelling van de vacature is op 27 maart 2024, wanneer deze in de Staatscourant geplaatst wordt. De vacature wordt tot 17 april opengesteld.

 3. Nog te doen: Selectie sollicitanten - juni 2024

  De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad over zijn of haar voorselectie. De vertrouwenscommissie stelt daarna de uiteindelijke selectie vast.

 4. Nog te doen: Gesprekken en voordracht - juni/juli 2024

  De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de kandidaten. De raad beslist vervolgens, op voordracht van de vertrouwenscommissie, welke kandidaat voorgedragen wordt om de nieuwe burgemeester te worden.

 5. Nog te doen: Benoeming en beëdiging - september 2024

  Benoeming vindt plaats bij Koninklijk Besluit en wordt bekendgemaakt met een persbericht. De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in een vergadering van de gemeenteraad.

Wist u dat...

 • De zoektocht naar een nieuwe burgemeester zo'n 10 maanden duurt.
 • Een burgemeester altijd aan deze 5 eisen moet voldoen: integer, herkenbaar, verbindend, stressbestendig en onafhankelijk (geen politieke voorkeur).
 • De gemeenteraad uiteindelijk de beste kandidaat voorstelt aan de Commissaris van de Koning.
 • De commissaris van de Koning de nieuwe burgemeester beëdigt.