Het Meldpunt Kinderopvangtoeslag kan gedupeerde jongeren van de Toeslagenaffaire helpen hun schulden op te lossen. Het aanbod is voor jongeren van 18 jaar en ouder met recht op de kindregeling. 

Het is voor jongeren met moeilijk op te lossen schulden. Dat is het geval als je niet binnen 3 jaar je saneerbare schulden kan afbetalen. DUO-hoofdsommen vallen niet in dit aanbod.

Plan van aanpak

Een casemanager van het Meldpunt Kinderopvangtoeslag bespreekt met jou wat nodig is om een nieuwe start te maken. De casemanager zet dit in een Plan van Aanpak. Hierin staat ook wat nog meer nodig is voor de toekomst. Denk aan hulp bij het vinden van werk of een opleiding. 

Overzicht maken

Heb je moeilijk op te lossen schulden? Dan helpt Welzijn Capelle je daarmee. Samen maak je een overzicht van je inkomsten, uitgaven en schulden. De € 10.000 van de kindregeling telt hierin niet mee.  

Sanering

Voldoe je aan de voorwaarden van een moeilijk op te lossen schuld? Dan helpt Schuldhulp van IJsselgemeenten je daarna verder.  De Schuldhulpverlener maakt een voorstel voor aflossing aan de schuldeisers. 

Gaan de schuldeisers akkoord? Dan betaalt het Meldpunt Kinderopvangtoeslag de aflossing. Je hoeft dus zelf niets te betalen. De € 10.000 die je kreeg uit de kindregeling hou je zelf. 

Meer informatie

Meer informatie over deze regeling vind je op de website van de VNG(externe link)

Iets voor jou?

Wil je hier gebruik van maken? Of heb je nog vragen? Neem contact op via: meldpuntkinderopvangtoeslag@capelleaandenijssel.nl