Ambtenaren zijn verplicht om nevenwerkzaamheden die nadelig kunnen zijn voor hun functie dan wel nadelig kunnen zijn voor het functioneren van de gemeente te melden. Het college van burgemeester en wethouders heeft bepaald dat er een actuele opgave van nevenwerkzaamheden op de gemeentelijke website moet staan. De gemeentesecretaris is hiervoor verantwoordelijk.

Het betreft de volgende personen:

Sander Duijmaer van Twist

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Nevenfuncties:

 • Lid van de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond (niet betaald)
 • Lid Dagelijks Bestuur van de Vereniging van gemeentesecretarissen in Nederland (VGS) (niet betaald)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen woningstichting De Zes Kernen Nissewaard (betaald)
 • Lid van de Raad van Commissarissen van Stedelink (betaald)

Arend Ruijmgaart

plaatsvervangend algemeen directeur

Nevenfuncties:

 • Geen

Thea de Mik

Griffier

Nevenfuncties:

 • Secretaris van de Historische Kring Krimpen (onbetaald)

Ruud Huizer

hoofd Bureau Gemeentesecretaris

Nevenfuncties:

Geen

Mounir el Achrafi

Hoofd Stadsbeheer

Nevenfuncties:

geen

Pieter van Woensel

afdelingshoofd Stadsontwikkeling

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Advies Leidsch Besturendiner (niet betaald)
 • Lid Raad van Advies van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen te Leiden (niet betaald)
 • Lid Comité van Aanbeveling HOPweek Universiteit Leiden in Den Haag (niet betaald)
 • Bestuurslid van Stichting RAP Leiden (niet betaald)
 • Lid van de Raad van Commissarissen Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost (OVO B.V.) (betaald)
 • Directeur Van Woensel Management en Consulting B.V. (betaald)

Florus van der Linden

Hoofd Bestuur- en Concernondersteuning

Nevenfuncties:

 • Voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp
 • Adviseur/onderzoeker/consultant voor overheidsopdrachten

Michel Tobé

Hoofd Dienstverlening

Nevenfuncties:

 • Voorzitter van de Scoutinggroep BvH in Schiedam (niet betaald)
 • Voorzitter Facility Management Nederland (FMN) (niet betaald)
 • Examinator Post HBO Facility Management (niet betaald)
 • Visitatiecommissie masters Facility en Real Estate op de Saxion Hogeschool en Zuyd Hogeschool

Chantal van Loenen-Bosch

Hoofd Financiën

Nevenfuncties:

Geen