Ambtenaren zijn verplicht om nevenwerkzaamheden die nadelig kunnen zijn voor hun functie dan wel nadelig kunnen zijn voor het functioneren van de gemeente te melden. Het college van burgemeester en wethouders heeft bepaald dat er een actuele opgave van nevenwerkzaamheden op de gemeentelijke website moet staan. De gemeentesecretaris is hiervoor verantwoordelijk.

Het betreft de volgende personen:

Sander Duijmaer van Twist

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

 • Lid van de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond (niet betaald)
 • Lid Dagelijks Bestuur van de Vereniging van gemeentesecretarissen in Nederland (VGS) (niet betaald)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen woningstichting De Zes Kernen Nissewaard (betaald)

Chantal van Loenen-Bosch

Hoofd Financiën

Nevenfuncties:

Geen


Mounir el Achrafi

Hoofd Stadsbeheer

Nevenfuncties:


Nadia Crietee

Hoofd Publiekszaken

Nevenfuncties:

 • Management, advies en (team-)coaching (betaald)

Michel Tobé

Hoofd Facilitaire Diensten

Nevenfuncties:

 • Voorzitter van de Scoutinggroep BvH in Schiedam (niet betaald)
 • Voorzitter Facility Management Nederland (FMN) (niet betaald)
 • Examinator Post HBO Facility Management (niet betaald)

Leonie Bandell

Hoofd Samenleving
2e loco-secretaris

Nevenfuncties:

 • Lid van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren "De Marin" (niet betaald)

Joke Meijer

Waarnemend hoofd Stadsontwikkeling

Nevenfuncties:

Geen


Florus van der Linden

Hoofd Bestuurs- en Concernonderneming

Nevenfuncties:

 • Voorzitter van Raad van Toezicht in het primair onderwijs in de gemeente Pijnacker-Nootdorp
 • Voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp
 • Adviseur/onderzoeker/consultant voor overheidsopdrachten