Subsidies en Vergoedingen

Bewonersinitiatieven

Voor een buurtbarbecue, straatfeest of burendag regelt u geld op Maak Capelle.

link

Subsidies energiebesparing

Vergoedingen voor groene daken, zonnepanelen, energiescans en meer op Duurzaam Capelle.

link 

Algemene subsidies

Op basis van de Subsidieverordening: van AED's en Armoedebeleid tot Stimulering vrijwilligerswerk.

link

Onderhoud beschermde boom

Voor het onderhoud van een beschermde boom kunt u subsidie aanvragen.

link