Onderwijs

Leerlingenvervoer

Vraag digitaal leerlingenvervoer aan voor uw kind.

Link

Peuterspeelzaal en kinderopvang

Bekijk alle kinderopvang en gastouders in Capelle. Of hoe u een kinderopvang of als gastouder start.

Link

Naschoolse activiteiten

Op de website Schoolbreed Capelle ziet u het aanbod buitenschoolse activiteiten.

Link

Schoolvakanties

Op de website van de Rijksoverheid ziet u wanneer de schoolvakanties zijn.

Link

Basis- en middelbare scholen

Op de website scholen op de kaart ziet u alle scholen in Capelle.

Link

Leerplicht

Bijzonder verlof, vrijstelling van inschrijving, spijbelen en verzuim en contact met Leerplicht.

Link

Startkwalificatie

Geen schooldiploma? De Jonge Krijger helpt een opleiding,werk of een ander traject.

Link

Volwassenenonderwijs

Het Zadkine College biedt onderwijs voor volwassenen in Capelle.

Link

Digitaal meedoen

Een project om de digitale zelfredzaamheid van de Capellenaar te vergroten.

Link