Geldtips: Kindpakket

Alle kinderen doen mee! Dat is de slogan van het Kindpakket. De verzameling regelingen waardoor kinderen gewoon mee kunnen doen op school en in hun vrije tijd. Ook wanneer de ouders minder geld hebben. Niet alleen ouders met een uitkering, maar ook met een lager loon of zzp-ers. Hieronder een overzicht. De koppen vormen de link naar meer informatie op deze website of die van andere organisaties. Bekijk ook de brochure Kindpakket (Pdf, 6,71 MB).

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Met een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen ook kinderen  van 4 tot en met 17 uit gezinnen met een lager inkomen meedoen aan een activiteit op gebied van sport of cultuur.

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld maakt het mogelijk dat kinderen van wie de ouders of verzorgers weinig geld hebben, toch kunnen meedoen aan:

  • schoolactiviteiten, waarvoor aan de ouders een bijdrage wordt gevraagd en die niet door de gemeente vergoed wordt
  • één activiteit op sociaal of cultureel gebied, bijvoorbeeld voor muziekles voor een jaar, of een jaarlidmaatschap van een sportclub.

Daarnaast kan Leergeld onder bepaalde voorwaarden voorzien in een computer of fiets.

Bijzondere bijstand

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor niet alledaagse kosten voor uw kind(eren). De vergoedingen zijn afhankelijk van uw inkomen. Bijzondere bijstand vraagt u aan voor bijvoorbeeld de kosten van een bril, gehoorapparaat of dieetkosten.

Landelijke belasting regelingen voor kinderen

Er zijn 4 landelijke kindregelingen die ouders financieel ondersteunen: kinderbijslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

  • Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van uw kind(eren) tot 18 jaar. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de leeftijd van uw kind en van waar uw kind woont. Deze bijdrage ontvangt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van het aantal kinderen in uw gezin, hun leeftijd en van uw (gezamenlijke) inkomen en uw eventuele vermogen.
  • Kinderopvangtoeslag Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt waarschijnlijk kinderopvangtoeslag krijgen.
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting Zorgt u voor kinderen onder de 12 jaar en werkt u daarnaast? Dan kunt u de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanvragen. Hierdoor betaalt u minder belasting en premies. De hoogte van de combinatiekorting hangt af van uw inkomen.

Kinderopvang

Bij IJsselgemeenten kan een extra tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang geven wanneer u bijstandsuitkering of studiefinanciering krijgt. Ook als u een inburgeringscursus volgt.

Daarnaast geeft IJsselgemeenten via de bijzondere bijstand soms een bijdrage aan kinderopvang bij een sociaal medische indicatie. Dat is als u door ziekte of beperking (tijdelijk) niet volledig voor uw kind(eren) kunt zorgen.

Bijdrage indirecte schoolkosten

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar kunt u via de Bijzondere Bijstand een bijdrage aanvragen voor indirecte schoolkosten. Het gaat om schoolgebonden kosten, zoals:

  • een bijdrage in het schoolfonds,
  • kosten voor schoolreisjes, -excursies en werkweken, 
  • door de school voorgeschreven extra kleding, zoals een overall, schort of sportkleding.

Rotterdampas

Met de Rotterdampas kunt u bij zo’n 750 bedrijven in Rotterdam en omgeving en bij allerlei (culturele) instellingen een (fikse) korting krijgen

Bibliotheek

Voorgelezen worden en zelf lezen is belangrijk voor de (taal)ontwikkeling van kinderen. Voor kinderen tot en met 17 jaar is het lidmaatschap van de Capelse bibliotheek gratis. Meer informatie vindt u op www.bibliotheekaandenijssel.nl.

Speel-o-theek Berend Botje

Bij Speel-o-theek Berend Botje kunt u een abonnement nemen op het lenen van speelgoed. Zo kunnen uw kind(eren) regelmatig met ander speelgoed spelen dat goed aansluit bij hun ontwikkeling. De Speel-o-theek biedt ook educatief speelgoed aan.

Meubel- en kledingbank

Heeft u niet genoeg geld voor (kinder)kleding en meubels? Dan kunt u dit gratis krijgen bij de meubel- en kledingbank van de Stichting CapelleWerkt. Hiervoor heeft u een verwijsbrief van een hulpverlenende organisatie nodig.

Kringloopwinkel

In kringloopwinkels kunt u tweedehands spullen voor een klein bedrag kopen. Ook goed voor het milieu! In Capelle zijn de volgende kringloopwinkels:

Bij de Kringloopwinkel aan de Kanaalweg 49 kunt u voor een klein bedrag meubels en kleding kopen.

Zwanger? Bij Slimme Boefjes kunt u voor een klein bedrag een pakket met tweedehands babykleding en andere benodigdheden bestellen. Wilt u babyspullen doneren? Bij het CJG staat een box waarin u de (te klein geworden) babykleding kunt doen.

Jeugdvakantiepaspoort

Alle kinderen krijgen voor de zomervakantie het jeugdvakantiepaspoort gratis mee uit school. Hiermee kan uw kind tijdens de zomervakantie gratis deelnemen aan leuke activiteiten.

Verjaardagsbox

Kinderen uit gezinnen die aangesloten zijn bij de Voedselbank krijgen automatisch een verjaardagsbox van Stichting Jarige Job. Andere gezinnen kunnen een aanvraag doen (zes weken voor de verjaardagsdatum) bij voorkeur via een hulpverlener of direct via info@stichtingjarigejob.nl.

Zwemles

Kinderen vanaf groep 5 zonder zwemdiploma komen in aanmerking voor de vangnetregeling zwemles. In een jaar tijd kunnen kinderen alsnog hun zwemdiploma A halen. Neem contact op met zwembad De Blinkert via 010 - 450 24 33. Voor de kosten van zwemles kunt u ook gebruik maken van het Jeugdsportfonds.

Vakantieactiviteiten

In de schoolvakanties worden in de verschillende wijken van Capelle vakantieactiviteiten georganiseerd door verschillende Capelse organisaties. Let hiervoor op de aankondigingen in de huis-aan-huisbladen. Of kijk op de volgende websites:

Nationaal Fonds Kinderhulp

Het Nationaal Fonds Kinderhulp zet zich in voor kinderen van 0 tot 21 jaar die om financiële redenen niet mee kunnen doen en waarvoor geen andere regeling is. Het fonds ondersteunt op allerlei gebieden.

18+

Voor jongeren die 18 worden, verandert er veel op financieel gebied. Ze worden financieel zelf verantwoordelijk, hebben een eigen zorgverzekering nodig en kunnen zelf zorgtoeslag krijgen. meer info vindt u op:

Terug naar overzicht Geldtips