Wmo

Per 1 januari 2015 moeten gemeenten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam en actief blijven. De gemeente geeft hierbij ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.Wel verwacht de gemeente dat inwoners elkaar zoveel mogelijk helpen.

De Wmo bevat regels voor maatschappelijke opvang, opvoedingsondersteuning, verslavingszorg, vrouwenopvang, openbare geestelijke gezondheidszorg, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.

Ondersteuning vanuit de Wmo 2015

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  • opvang in geval van huiselijk geweld.
  • ondersteuning die past bij persoonlijke situatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Met een pgb kan de cliƫnt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt voor de betaling. De SVB heeft op dit moment in een aantal gevallen nog een achterstand. Op de website van SVB is de actuele stand van zaken te vinden.

Vragen?

Heeft u na het lezen van alle informatie over de Wmo, diverse voorzieningen en hulpdiensten nog vragen of wilt u aanvullende informatie ontvangen? Vul dan het contactformulier in of neem contact op met Wmo-loket.

Naar boven