Wmo-adviesraad

De Wmo-adviesraad vertegenwoordigt Capellenaren en cliënten van verschillende doelgroepen, zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang.

Werkwijze Wmo-adviesraad

De Wmo-adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  Meer over de werkwijze en de rol van de Wmo-adviesraad leest u in de Regeling Wmo-adviesraad (pdf, 993,3 KB).

Contact Wmo-adviesraad

De Wmo-adviesraad is een adviesorgaan voor burgemeester en wethouders. De adviesraad is dus geen instantie waar u terechtkunt met individuele vragen of klachten. Heeft u een vraag of een klacht? Dan kunt u met de volgende instanties contact opnemen:

  • vragen en klachten over huishoudelijke ondersteuning of begeleiding: neem contact op met de zorginstelling die de ondersteuning levert. Verschillende zorginstellingen werken met verschillende procedures
  • vragen en klachten over Wmo-zaken en Maatwerkvoorzieningen: neem contact op met het Wmo-loket

Voor overige zaken kunt u contact opnemen met de Wmo-adviestraad via een e-mail naar wmo-adviesraad@capelleaandenijssel.nl

Vergaderingen Wmo-adviesraad

De Wmo-adviesraad vergadert in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111 in Capelle. In het vergaderschema leest u wanneer de vergaderingen plaatsvinden. De vergaderingen zijn openbaar.  De Agenda’s van de vergaderingen staan voorafgaand aan de vergadering op deze website.

Naar boven