Welzijn- en zorgplein

Het Welzijn- en Zorgplein (WZP) is een laagdrempelig inlooppunt waar u met vragen over wonen, welzijn en zorg terecht kunt. Ook als u zoekt naar hulp en ondersteuning bent u welkom. De professionals brengen samen met u in kaart wat u nodig heeft en welke oplossingen er zijn.

Locatie

  • WZP Bongerd 2A (buurthuis de Wel),  010 - 7074900.  
    • openingstijden: elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur 

Welke professionals?

Het WZP werkt samen met het sociaal wijkteam. Hieraan nemen deel: vrijwilligers en het maatschappelijk werk. Andere samenwerkingspartners zijn het Wmo-loket,  het Centrum voor Jeugd en Gezin, de buurtmoeders, andere zorgaanbieders, onafhankelijke cliëntondersteuners, huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en psychologen.

De medewerkers zijn op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Voorbeeldvragen waarmee het WZP u verder kan helpen:

• “Ik heb geen kinderen of familie voor zorg en ondersteuning, wat nu?”
• "ik ben mantelzorger, maar kan het niet aan"
• "ik heb een vraag over de Wmo"
• “Ik voel mij alleen en wil graag meer onder de mensen komen”
• “Ik wil zo lang mogelijk in mijn eigen woning blijven”
• “Hoe zorg ik voor meer rust en regelmaat in mijn leven”
• “Ik wil mij nuttig maken voor anderen, waar kan ik terecht”
• “Ik heb een moeilijke brief die ik niet begrijp”
• “Ik heb hulp nodig bij het invullen van een formulier”

Te downloaden:

Naar boven