Vergaderschema

De Wmo-adviesraad vergadert meestal in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. De vergaderingen worden ook aangekondigd in het huis-aan-huisblad IJssel- en Lekstreek en onder het kopje gemeentenieuws op deze website. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders aangegeven.

Vergaderdata 2017

  • 17 januari 2017 in het gemeentehuis, aanvang 19.00 uur
  • 21 februari 2017 locatie nog niet bekend, aanvang 19.00 uur
  • 28 maart 2017 locatie nog niet bekend, aanvang 19.00 uur
  • 18 april 2017 in het gemeentehuis, aanvang 19.00 uur
  • 9 mei 2017 in het gemeentehuis, aanvang 19.00 uur
  • 13 juni 2017 in het gemeentehuis, aanvang 19.00 uur
  • 12 september 2017 in het gemeentehuis, aanvang 19.00 uur
  • 17 oktober 2017 in het gemeentehuis, aanvang 19.00 uur
  • 21 november 2017 locatie nog niet bekend, aanvang 19.00 uur
  • 19 december 2017 locatie nog niet bekend, aanvang 19.00 uur

Agenda’s en verslagen inzien

U kunt de agenda’s en verslagen van de vergaderingen van de Wmo-adviesraad inzien.

Naar boven