Veilig Opgroeien

De gemeente vindt het belangrijk dat Capelse kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien. Daarom houdt de gemeente sinds 2006 om de 4 jaar een enquête Veilig Opgroeien onder Capelse jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 17 jaar. Via deze enquête geven Capelse jongeren aan wat zij vinden van het opgroeien in de buurt, wijk, school, gezin en met vrienden. Door al op jonge leeftijd aandacht te besteden aan Veilig Opgroeien kan probleemgedrag zoals schoolverzuim, criminaliteit en depressie worden voorkomen.

Tijdens de eerste Kinderconferentie in 2015 gaven Capelse kinderen nogmaals aan dat zij veiligheid een belangrijk thema vonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een gevoel van veiligheid in de buurt, op school of thuis, veiligheid in het verkeer en als kind lekker in je vel zitten. Onder meer in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle biedt de gemeente daarom trainingen aan voor Capelse kinderen.

Onze Vreedzame Wijk

Onze Vreedzame WijkCapelse kinderen hebben te maken met grote verschillen in de leefwerelden waarin zij opgroeien. Op school is er veel structuur, dit zorgt voor duidelijke verwachtingen en een gevoel van veiligheid. Buiten op straat ontbreekt deze structuur. Er zijn maar weinig mensen die elkaar aanspreken op zaken die eigenlijk niet kunnen. Hierdoor ontstaat een onveilig gevoel bij Capelse kinderen.

Sinds november 2016 is de gemeente daarom samen met partners uit de Flora- en Hoekenbuurt aan de slag gegaan met het project Onze Vreedzame Wijk. Kinderen leren om op een vreedzame manier conflicten op te lossen. Daarnaast leren zij elkaar en andere buurtbewoners positief te benaderen. In de Vreedzame Wijk hanteren organisaties zoals basisscholen, buitenschoolse opvang, Centrum voor Jeugd en Gezin en Sportief Capelle een samenhangende pedagogische aanpak. Hierdoor wordt het voor kinderen duidelijk dat overal ongeveer dezelfde verwachtingen zijn en dezelfde regels en afspraken gelden. Dit leidt uiteindelijk tot een gevoel van verbondenheid en veiligheid.

Naar boven