Meldpunt Discriminatie

Klachten over discriminatie of ongelijke behandeling (volgens de Algemene Wet Gelijke Behandeling) kunt u melden bij RADAR. Als u getuige bent geweest van ongelijke behandeling kunt u ook melding doen bij dit klachtenmeldpunt.

Klacht melden

U kunt uw klacht op verschillende manieren melden:

Na uw melding nodigt RADAR u uit voor een gesprek om meer duidelijkheid te krijgen over uw klacht. Vervolgens worden de actiemogelijkheden besproken en kunt u na de afhandeling van uw klacht een beroep doen op nazorg.

Meer informatie

Meer informatie over de klachtenmelding, de werkwijze en de registratieprocedure leest u op de website van RADAR.

Naar boven