Meld dierenmishandeling

Wij zetten ons in tegen dierenmishandeling en -verwaarlozing. Daarom letten onze Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) goed op hoe Capellenaren omgaan met kleinvee en gezelschapsdieren. Naast de gemeente zijn er allerlei andere organisaties die zich in Capelle inzetten voor dierenwelzijn.

Contactgegevens organisaties dierenwelzijn

Bij acute problemen:

 • Dierenbescherming Rijnmond
  T: 088 - 3437 112 (DIER112)
  E: info@dbrijnmond.nl
   
 • Stichting Dierenambulances Zuid-Holland Zuid
  T: 0900 - 112 0000
  E: info@dazhz.nl

Stichtingen voor dierenopvang:

Meld mishandeling of misbruik

Vermoedt u dat een huisdier in Capelle wordt verwaarloosd of mishandeld? Neem dan contact op met de Dierenpolitie Rotterdam Rijnmond via telefoonnummer: 144. Mailen kan ook naar: dierenpolitie@rijnmond.politie.nl

Naar boven