Meld dierenmishandeling

Wij zetten ons in tegen dierenmishandeling en -verwaarlozing. Daarom letten onze Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) goed op hoe Capellenaren omgaan met kleinvee en gezelschapsdieren. Naast de gemeente zijn er allerlei andere organisaties die zich in Capelle inzetten voor dierenwelzijn.

Contactgegevens organisaties dierenwelzijn

Bij acute problemen:

 • Dierentoezichthouders gemeente Capelle aan den IJssel
  T: 010 - 284 7111
  E: dierenleed@capelleaandenijssel.nl
   
 • Dierenbescherming Rijnmond
  T: 088 - 3437 112 (DIER112)
  E: info@dbrijnmond.nl
   
 • Stichting Dierenambulances Zuid-Holland Zuid
  T: 0900 - 112 0000
  E: info@dazhz.nl

Stichtingen voor dierenopvang:

 • Stichting Zwerfkatten Rijnmond
  T: 010 - 522 1528
  E: info@zwerfkattenrijnmond.nl
   
 • Konijnenopvang, Knaagdierencentrum
  T: 088 - 3437 112 (DIER112)
  E: ridderkerk@dierenopvang.com
   
 • Egelopvang Zuid-Holland Zuid
  T: 0900 - 112 0000
  E: info@egelopvangzhz.nl

Meld mishandeling of misbruik

Vermoedt u dat een huisdier in Capelle wordt verwaarloosd of mishandeld? Neem dan contact op met de dierentoezichthouders via de Handhavingshulplijn: 010 - 284 8111. Mailen kan ook naar: dierenleed@capelleaandenijssel.nl.

Dierentoezichthouders Capelle

De dierentoezichthouders van Capelle zijn BOA’s. Zij zijn geen politieagenten, maar mogen meer dan gewone burgers. Capellenaren zijn bijvoorbeeld verplicht BOA’s te woord te staan en schuren of verblijven te openen. Ook maken BOA’s proces verbaal op en kunnen zij – in overleg met justitie en een dierenarts – een dier in beslag nemen.

Naar boven