Maatwerkvoorzieningen

De Wmo heeft als doel dat iedereen kan meedoen in de samenleving. We gaan van uw eigen kracht en verantwoordelijkheid uit, zodat u zo lang mogelijk de regie houdt over uw eigen leven. Als dit niet meer lukt, bieden wij een helpende hand. We compenseren Capellenaren met fysieke, psychische of psychosociale beperkingen met het aanbieden van diverse individuele voorzieningen.

Hoe gaan we te werk?

We gaan met u in gesprek om te kijken op welke van de volgende resultaatgebieden u ondersteuningsvragen heeft:

 • wonen in een geschikt huis
 • zich verplaatsen in en om de woning
 • zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel
 • een schoon en leefbaar huis
 • beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften
 • beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding en huishoudtextiel
 • thuis kunnen zorgen voor de kinderen van het gezin
 • het kunnen uitvoeren van de dagelijks noodzakelijke activiteiten
 • een dagvulling bestaande uit arbeidsmatige, recreatieve of andere activiteiten
 • veiligheid en geborgenheid in de eigen leefomgeving, het veilig kunnen doorbrengen van de dag
 • toerusting mantelzorger opdat cliënt zo lang mogelijk in de eigen omgeving kan blijven wonen
 • de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te hebben aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten

Vervolgens kijken we hoe u zelf het probleem kunt oplossen. Oplossingen zijn vaak dichterbij dan u denkt. U kunt misschien hulp krijgen van familie of buren of gebruikmaken van diensten uit de buurt. Ook zijn er vrijwilligers die u kunnen helpen.

Als u en mensen in uw omgeving de situatie niet kunnen verbeteren, dan komt u in aanmerking voor een Wmo-voorziening. Denk hierbij aan een rolstoel, een scootmobiel, hulp bij het huishouden of een aanpassing van uw woning. Hierbij kijken we goed naar wat u wilt bereiken en wat u daarvoor nodig heeft.

Eigen bijdrage

De Wmo biedt gemeenten de mogelijkheid om een eigen bijdrage te vragen voor Wmo-voorzieningen. In Capelle vragen we alleen een eigen bijdrage voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en de hoeveelheid hulp.

De eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor. Op deze website vindt u meer informatie over de eigen bijdrage en kunt u ook de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie over de Wmo-voorzieningen en de eigen bijdrage nog vragen of wilt u aanvullende informatie ontvangen? Vul dan het contactformulier van het Wmo-loket in.

Meer informatie

Naar boven