Korte vrijstellingstoets

Denkt u dat u al voldoende bent ingeburgerd? Dan kunt u de korte vrijstellingstoets(pdf, 1,33mb) doen. U meldt zich voor deze toets aan via het aanmeldingsformulier(pdf, 299,73kb) van DUO (voorheen Informatie Beheer Groep).

Wat is de korte vrijstellingstoets?

De korte vrijstellingstoets is bedoeld voor iedereen die moet inburgeren, maar Nederland al goed kent en de Nederlandse taal beheerst. De korte vrijstellingstoets bestaat uit één toets, terwijl het inburgeringsexamen uit vier examens bestaat. Daarnaast is de korte vrijstellingstoets van een hoger taalniveau (B1) en dus moeilijker dan het inburgeringsexamen. De korte vrijstellingstoets kost € 81,-.

U mag één keer meedoen aan de korte vrijstellingstoets. Als u slaagt voor de korte vrijstellingstoets, krijgt u geen inburgeringsdiploma. Het inburgeringsdiploma is alleen voor degenen die slagen voor het inburgeringsexamen. U krijgt uiteraard wel een bewijs, waarmee u bent vrijgesteld van de inburgeringsplicht.

Voorwaarden voor deelname

Een voorwaarde voor deelname aan de korte vrijstellingstoets is dat de gemeente geen inburgeringsvoorziening of - examen voor u betaalt. Ook mag u geen lening hebben bij DUO (voorheen Informatie Beheer Groep) voor een inburgeringsvoorziening.

Naar boven