Kinderopvang: landelijk register

Er is een landelijk register voor kinderopvang. Zorg er als ondernemer voor dat uw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau hier in staat, zodat ouders weten dat uw opvang voldoet aan de kwaliteitseisen. Dit geldt ook voor gastouders.

Voor het laten registreren van een opvangvoorziening brengt de gemeente Capelle leges in rekening. Voor het in exploitatie nemen van een kindercentrum (kinderdagopvang of BSO), gastouderbureau of peuterspeelzaal bedragen de leges voor 2017 € 2.249,50. Voor het bieden van gastouderopvang bedragen de leges voor 2017 € 524,50.

Controle GGD

Een kinderopvangvoorziening die in het landelijk register staat wordt regelmatig gecontroleerd door de GGD. Het verslag van deze inspectie wordt ook opgenomen in het landelijk register. Voor meer informatie over de registratie verwijzen wij u naar de site van de rijksoverheid.

Vergoeding kosten kinderopvang

Zorg als ouder dat uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat, zodat u weet dat de kwaliteit van de kinderopvang is gecontroleerd. Ook kunnen de kosten van kinderopvang bij een geregistreerde kinderopvang vergoed worden door de belastingdienst. Bij een kinderopvang dat niet in het landelijk register is opgenomen, komt u hiervoor niet in aanmerking.

Naar boven