Jeugdraad

Beeldmerk Capelse JeugdraadDe Capelse Jeugdraad (CJR) is de schakel tussen de Capelse jongeren en de gemeente. Zij laten de stem horen van onze jongeren. De raad bestaat uit 20 leden in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.

De Jeugdraad heeft een eigen jeugdnota 'De Jeugd weet raad!' opgesteld. Hierin staan wensen, dromen en ambities geformuleerd.
De vijf doelen van deze nota zijn:

1. De jeugd heeft de mogelijkheid om hun talent optimaal te gebruiken.
2. Het zelfbeeld van kinderen en jongeren verbeteren.
3. Ouders doen ook mee.
4. De stem van kinderen en jongeren telt.
5. Meer veiligheid creëren voor jeugd.

De Capelse Jeugdraad (CJR) is ontstaan naar aanleiding van reacties op een jongerenenquête in het kader van het onderzoek Veilig Opgroeien. Van de 5000 jongeren gaven 1000 aan dat zij wilden meepraten over zaken die hen aangaan. Daarvan zijn 15 jongeren geselecteerd voor een denktank. Dit leidde in 2007 tot de CJR.

Mail voor meer informatie naar capelsejeugdraad@capelleaandenijssel.nl

Te downloaden:

Naar boven