Jeugdhulp

De nieuwe Jeugdwet is 1 januari 2015 ingegaan. Dit betekent dat wij alle hulp, zorg en ondersteuning aan jeugdigen en ouders gaan regelen. Hierin speelt het Centrum voor Jeugd en Gezin een centrale rol.

 Jeugdhulp

U was al gewend om via het consultatiebureau van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) contact met hen te hebben. En de jeugdverpleegkundigen en -artsen zien u en uw kind vervolgens weer op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente ook verantwoordelijk voor hulp aan jeugd en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind. Ook zijn teams van CJG in uw wijk te vinden. Op de website van het CJG staan de contactpersonen- en hun gegevens.

Klachten

Heeft u een vraag, klacht of probleem over jeugdhulp? Neemt u dan contact op met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg via nummer 088 5551000 of stuur een e-mail naar info@akj.nl. Uiteraard kunt u ook altijd eerst in gesprek gaan met de desbetreffende organisatie of daar een klacht indienen.

Te downloaden:

Naar boven